“ONI WOŁALI DO PANA”

Biblia mówi, że możemy rozumieć miłosierdzie Pana. Jaki jest do tego klucz? Król Dawid powiedział, „Kto jest mądry, niechaj się tego trzyma i rozważa łaskawość Pana! (Psalm 107:43).
Dawid otrzymał niesamowite objawienie Bożego serca, łaskawego i przebaczającego. Odkrył to po prostu, patrząc na zapis Bożego postępowania z Jego dziećmi w przeszłości. Opisuje to tak:
„Byli głodni i spragnieni, Dusza w nich omdlewała. Wołali do Pana w niedoli swej, A on wybawił ich z utrapienia Poprowadził ich drogą prostą, . .  Niechaj wysławiają Pana za łaskę jego i za jego cuda dla synów ludzkich” (Psalm 107:5-8).
Kiedy naród Izraelski oddalał się od Pana, byli głodni, spragnieni i zagubieni z powodu grzechu. Ale kiedy potem wołali do Pana, co się stało? „Napoił bowiem duszę pragnącego, A duszę głodnego napełnił dobrem!” (107:9).
Jednak znowu się zbuntowali i odeszli, upadając nawet niżej. I znowu czytamy: „Wtedy wołali do Pana w swej niedoli, . . Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć” (107:19-20).
Wreszcie, lud Boży znowu doszedł do granic możliwości. Burza szalała, a ich dusze omdlewały w utrapieniu: „Wołali do Pana w swej niedoli, A On wybawił ich z utrapienia. Uciszył burzę, i uspokoiły się fale morskie” (107:28-29).
Dawid odpowiedział na to objawienie, „Popatrzcie, jak łatwo wzrusza się serce Boże. Jak szybko odpowiada na wołanie swoich dzieci. Jego miłosierdzie nie ma końca.”
Kochani, nie musicie trwać w agonii i poczuciu winy. Zamiast tego idźcie do Pana, wołajcie i wyznajcie to Jemu. On jest czułym Ojcem, który jest dotykany każdym twoim wołaniem.