JAK MOŻEMY MILCZEĆ? - Nicky Cruz

Bóg zbawił mnie, mówiąc do mojego serca. Kiedy moja wiara i oddanie dla niego wzrastały, On zaczął dawać mi poznanie i wgląd, zrozumienie Jego dróg, pragnienie studiowania i uczenia się, jak wzrastać głębiej w Jego mądrości. To proces mentorowania i dojrzewania, który będzie trwał aż do dnia, kiedy umrę, ale zaczęło się od przemówienia do moich emocji, a nie mojego intelektu.
Wychowywałem się w rodzinie, która nic nie wiedziała o Jezusie. Moja matka i ojciec byli dziećmi ciemności, zanurzeni w okultyzmie i ślepi na światło cudownej łaski Jezusa. Dobrze pamiętam oczy mojej mamy. Były zimne, ciemne i puste. Oczy bez wyrazu. Nie było tam nic; żadnej miłości, żądnych uczuć, żadnego współczucia . . nic, tylko czerń. Patrząc na jej twarz, to jak patrzeć w głębie piekła. Czasami czułem, jakby sam szatan patrzył na mnie przez te samotne, jakby nieobecne oczy mojej matki.
Jednak dzięki łasce Bożej mogłem później przyprowadzić moją matkę i ojca do Pana. Ona stała się potężnym świadectwem Bożego, cudownego przebaczenia i po raz pierwszy mogłem spojrzeć w te oczy i zobaczyć miłość i współczucie, których zawsze pragnąłem. Ustąpiła pustka, a na jej miejscu pojawiło się czyste piękno, dusza uwolniona od nienawiści i rozpaczy. Stała się dzieckiem wolności.
Jak możemy milczeć, jeżeli byliśmy świadkami cudownej transformacji duszy, uwolnionej w więzów szatana? Kiedy zobaczyliśmy, co Jezus może uczynić poprzez życie oddane Jego woli, jesteśmy przemienieni na zawsze. Zaczynamy tęsknić za wszelką mądrością i siłą, którą oferuje Duch Święty. Nie możemy przestać wstawiać się za zgubionymi, pragnąc dotrzeć do nich z poselstwem od Boga.
Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet, a później w jego własnej książce Nicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.