Posty

Wyświetlanie postów z 2012

EGIPT W ICH SERCU by Gary Wilkerson

MAŁY KROK

MIŁOŚĆ PRZEBACZAJĄCA

GRZECH, KTÓRY POWODUJE, ŻE BÓG PŁACZE

SŁOWO UZDROWIENIA Z NIEBA

KOŚCIÓŁ PODZIELONY by Gary Wilkerson

JAK MOŻEMY WIEDZIEĆ, ŻE JESTEŚMY NAPRAWDĘ „W CHRYSTUSIE”?

WIARA SKONCENTROWANA NA CELU

STOJĄC PRZED ŚWIĘTYM BOGIEM

BÓG RADUJE SIĘ W SWOIM SYNU

WEŹ MNIE CAŁEGO JEZU by Gary Wilkerson

ODZYSKUJĄC OKRZYK ZWYCIĘSTWA

LEKKIE TRAKTOWANIE GRZECHU

CIĘŻAR UKRYTEGO GRZECHU

KOŚCIÓŁ W EFEZIE

MOŻESZ MIEĆ TYLE JEZUSA, ILE CHCESZ by Gary Wilkerson

CZY TWOJE MIŁOŚĆ JEST ŻYWA?

CO TRZYMA TWOJE SERCE?

JEZUS I ZBÓR W EFEZIE

POWRÓT DO TWOJEJ PIERWSZEJ MIŁOŚCI

BARNABA, SYN POCIESZENIA by Gary Wilkerson

BYCIE W CHRYSTUSIE

ROZPOZNAJĄC RADOSNY DŹWIĘK

CHRYSTUS WSTĄPIŁ DO NIEBA, BY ORĘDOWAĆ

LASKA ŻELAZNA

INNY DUCH by Gary Wilkerson

JEZUS JEST NASZĄ RADOŚCIĄ!

RADOSNY DŹWIĘK WOLNOŚCI

KIEDY BÓG MÓWI „ZAUFAJ MI” TO MÓWI POWAŻNIE!

ŚWIĘTOWANIE ROKU JUBILEUSZOWEGO

BÓG DZIAŁA DLA TWOJEGO DOBRA by Gary Wilkerson

WYZWOLENIE Z SODOMY

IDŹ NAPRZÓD DO PEŁNI W BOGU

NIE PRÓBUJ ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z TWOIM GRZECHEM

MUSIMY POWAŻNIE TRAKTOWAĆ BOŻE SŁOWO

WOLNI OD WIĘZÓW by Gary Wilkerson

CZY STARY TESTAMENT JEST NADAL AKTUALNY?

ONI NIGDY NIE BYLI POSŁUSZNI

TO JEST SPRAWDZIAN

TWARDOŚĆ SERCA

WIEDZ ŻE BÓG JEST DOBRY by Gary Wilkerson

OŻYWIENIE SERCA

NIEMOŻLIWA MISJA

JEGO MOC DO WYBAWIENIA

BIADA TYM, KTÓRZY WRACAJĄ DO EGIPTU

TERAZ JEST NOWE PRZYMIERZE by Gary Wilkerson

BOŻA OCHRANIAJĄCA MOC