JEGO MIŁOSIERDZIE JEST LEPSZE NIŻ ŻYCIE

Tu jest jeden z najczęściej cytowanych i najchętniej śpiewanych wersetów w całym Słowie Bożym: "Ponieważ Twoja dobroć jest lepsza niż życie, dlatego wielbić Cię będą moje usta" (Psalm 63:4). Może zapytasz, "Co to znaczy, że Jego dobroć jest lepsza niż życie?"
Prawda jest taka, że życie jest krótkie. Więdnie jak trawa. która jest tu jeden sezon i znika w następnym. Ale Boża dobroć trwa na wieki. Milion lat od teraz Jezus będzie tak samo delikatny i kochający w stosunku do nas jak jest teraz. Inni mogą ci odebrać życie, ale nie mogą odebrać Bożej dobroci.
Zastanów się nad tym przez chwilę: Bóg nie gniewa się na ciebie z powodu twojego upadku. Jeżeli jesteś gotowy, aby porzucić twój grzech, możesz otrzymać przebaczenie i odnowienie w tej samej chwili. Słowo Boże mówi, że nic nie może stanąć między nami i Panem - żaden grzech, żadna wina, żadna potępiająca myśl. Możesz powiedzieć, "Moje życie jest błogosławieństwem dla Pana. Mogę się radować i uwielbiać Go. Jestem czysty, wolny, usprawiedliwiony, uświęcony, odkupiony i mam przebaczenie."
Nie ma znaczenia to jak bardzo zgrzeszyli ludzie wokół ciebie. Bóg nadal wszystkich kocha. Dlatego posłał Swojego Syna. I to powinniśmy głosić światu!
Dawid powiedział, "Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu, oto warg moich nie zamknąłem" (Psalm 40:10). To jest Jego pragnienie dla nas wszystkich.
Masz kochającego, delikatnego Ojca, który troszczy się o ciebie. On zebrał wszystkie łzy jakie kiedykolwiek wylałeś. On widział każdą twoją potrzebę, znał każdą twoją myśl. I On ciebie kocha! Gdybyś tylko potrafił zrozumieć jak delikatny On jest w stosunku do ciebie - jak cierpliwy, troskliwy, gotowy, aby przebaczać i błogosławić ci - to nie mógłbyś powstrzymać radości. Krzyczałbyś i uwielbiał dotąd, aż brakło by ci głosu: "Jego dobroć jest lepsza niż życie!"