Z PANEM NICZEGO NIE BRAK

Każdy wierzący, który chce się podobać Bogu w swoim życiu modlitwy musi najpierw opowiedzieć sobie na to pytanie: "Czy Bóg ma wszystko, czego ja potrzebuję, czy też muszę się gdzieś indziej zwracać o odpowiedź?"
Wydaje się, że jest to proste pytanie - takie, którego nie warto nawet zadawać. Większość wierzących by odpowiedziała: "Tak, oczywiście wierzę, że Bóg ma wszystko, czego potrzebuję." Ale w rzeczywistości wielu z nas nie jest o tym przekonanych! Mówimy, że wierzymy, ale potem przychodzi  kryzys i wydaje się, że Bóg nie odpowiada. Często w takich chwilach tak naprawdę nie wierzymy, że On ma to, czego nam potrzeba.
Paweł nas zapewnia: "Mój Bóg zaspokoi każdą waszą potrzebę według Swojego bogactwa w chwale przez Jezusa Chrystusa" (Filipian 4:19). Pan ma magazyny obfitości, z których może zaspokoić każdą naszą potrzebę. A wierni słudzy o tym wiedzą.
Bóg przez czterdzieści lat starał się przekonywać Izrael, że niczego im nie braknie. Obiecał, że będzie ich stałym źródłem zaopatrzenia. "Pan twój Bóg pobłogosławi cię we wszystkich twoich działaniach. On zna twoją drogę przez tę wielką pustynię. Przez te czterdzieści lat Pan twój Bóg był z tobą; niczego ci nie brakowało" (5 Mojż. 2:7).
Bóg mówił: "U Mnie nie ma braków ani uszczuplenia. Mam wszystko, czego potrzebujecie. I wam to dawałem."
"Pan twój Bóg prowadzi cię do dobrej ziemi . . ziemi . . w której nie będzie wam niczego brakowało. . . Kiedy będziecie jeść, [nasycicie się]" (8:7, 9-10).
Dzisiaj Pan ciebie wprowadził do Ziemi Obiecanej: Chrystusa! Jezus jest dla nas trwałym miejscem, gdzie nigdy niczego nie brakuje. On reprezentuje pełnię Boskości w ciele.
W Starym Testamencie wierzący mieli Bożą chwałę shekinah. Ale Bóg mówi, że dla nas zapewnił coś o wiele lepszego, a jest to obecność samego Jezusa. On jest w nas zawsze.