Posty

Wyświetlanie postów z 2014

DZIELENIE CIĘŻARU PANA

UPADŁEM DO JEGO NÓG

ŻYWE PRZYMIERZE by Gary Wilkerson

OJCIEC WIARY by Claude Houde

TO JEST ŚWIĘTOŚĆ

OBECNOŚĆ BOGA

PRAWDZIWE PRZEBUDZENIE

PEŁNI OBECNOŚCI CHRYSTUSA

GŁÓD ŁASKI by Gary Wilkerson

NASIONA PRZEBACZENIA by Nicky Cruz

NIE ŻAŁUJ

PRZEKRACZANIE GRANICY

KONIEC GŁODU

KSIĘGA PRAWDY

ON MÓWI, ŻE JESTEŚ BŁOGOSŁAWIONY by Gary Wilkerson

NADEJDZIE TAKI DZIEŃ by Jim Cymbala

PRZEKROCZENIE LINII POSŁUSZEŃSTWA

OSTATECZNE PRZEJŚCIE

CZY ZYSKAŁEŚ SERCE PANA?

HAŃBA EGIPTU

PRZYJMIJ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ŁASKI by Gary Wilkerson

MIECZ PANA by Carter Conlon

OSTRY NÓŻ

USUWANIE HAŃBY EGIPTU

SIEWCY CZASÓW OSTATECZNYCH

ŻYJĄC ŻYCIEM CHRYSTUSA

PRAWDZIWA WIARA by Gary Wilkerson

DAJ MI TWOJE SŁOWO

WYKONUJĄC JEGO SŁOWO

CAŁKOWITA ZALEŻNOŚĆ

SPRAWDZIAN

MIARA WIARY by Gary Wilkerson

ONI OŚWIETLAJĄ SCENĘ by Claude Houde

ŻNIWA W RADOŚCI

NA LINII FRONTU

ŻNIWO CZASÓW OSTATECZNYCH CZEKA

LUD BOŻY BĘDZIE CHCIAŁ

ZASOBY NIEBA by Gary Wilkerson

TYLKO MŁODY PASTERZ by Nicky Cruz

POPRAWNE SŁYSZENIE BOŻEGO GŁOSU