"TY MNIE POZNAŁEŚ"

Pan pyta nas, "Czy naprawdę wierzysz, że Ja widzę dokładnie co przeżywasz teraz?
Może kiedy czytasz to przesłanie, przechodzisz przez coś, co wymaga Jego działania w twojej sprawie. Sam charakter twojego problemu wymaga odpowiedzi.
Czy wierzysz, że Bóg chętnie obserwuje każdy twój ruch tak, jak ojciec swoje niemowlę? Czy wierzysz, że On działa jak twój kochający, troskliwy Ojciec - zbiera każdą łzę, słyszy każde westchnienie, otacza swoją ręką?
Właśnie tak Go opisuje Biblia. "Oczy Pana są skierowane na sprawiedliwych, a Jego uszy na ich wołanie . . . Sprawiedliwi wołają i Pan słyszy i wybawia ich ze wszystkich kłopotów" (Psalm 34:16,18).
"Jak ojciec lituje się nad swoimi dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją" (Psalm 103:13).
Hebrajskie słowo przetłumaczone tutaj jako litość znaczy "przytulić, kochać, współczuć." Pismo mówi, że Bóg tuli w Swoich ramionach tych, którzy się Go boją (wierzą) Mu. I On ci mówi: "Znam wszystkie twoje myśli , wszystkie twoje troski. Wiem o każdej walce, jaką musisz toczyć. I nie jest to dla Mnie obojętne."
Dawid napisał znany fragment na ten temat: "Panie, TY mnie znasz. . . Wiesz kiedy siedzę i kiedy wstaję; znasz moje myśli z daleka; wyznaczasz mi drogę i spoczynek i wiesz dobrze o wszystkich moich ścieżkach. Zanim pojawi się słowo na moim języku, Ty Panie już je znasz całe" (Psalm 139: 1- 4).
"Jak cenne są dla mnie Twoje myśli, Boże! Jak wielka jest ich liczba! Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku" (139:17-18).
Dawid mówi: "Bóg wszystko o mnie wie. On widzi każdy mój ruch, nawet moje myśli. Gdziekolwiek się obrócę, On tam jest."