Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2010

ONI MIELI ŻYCIE I ŚWIATŁOŚĆ

BEZ ZMAZY LUB SKAZY

ON GŁOSIŁ OPAMIĘTANIE

RYSUJĄC SWOJE WŁASNE KOŁO

PODZIW I SZACUNEK

ŚWIATŁO, KTÓRE NIE MA BYĆ W UKRYCIU

ŻYCIE ZA ŚWIATŁEM

OPIERANIE SIĘ NA OBIETNICY

„ZAPOBIEGAJĄCA” MIŁOŚĆ

NASZ PUNKT SKUPIENIA

BÓG NASZYCH OLBRZYMÓW

KAŻDA WALKA ZWYCIĘZCĄ

DLACZEGO „ZIELONOŚĆ” JEST WAŻNA?

LEPSZE NIŻ PIĘĆDZIESIĄTNICA

LEKCJA NA TEMAT SŁUCHANIA

MUSIMY MU POZWOLIĆ BY DO NAS MÓWIŁ

SPOJRZENIE W SERCE JEZUSA

JAK ODNIEŚĆ ZWYCIĘSTWO NAD POKUSĄ

POWÓD KUSZENIA