WOLNI OD WIĘZÓW by Gary Wilkerson

Chcę powiedzieć coś o tym, jak pozostawać wolnym od więzów i niewoli. Jak utrzymać zwycięstwo? Jak możemy chodzić w stałej wolności i nie wracać do rzeczy, które kiedyś nas trapiły? Mówię nie tylko o grzechu. Czasami bagaż emocjonalny, z którym wyrastaliśmy, może powodować w nas pewne wzorce zachowania. Na przykład niektórzy mogli doświadczyć serii zniechęceń, z którymi muszą walczyć.

Czy jest sposób, by nie tylko się uwolnić, ale pozostać wolnym? Czy jest sposób, by nie tylko osiągnąć zwycięstwo, ale je utrzymać? Czy jest sposób, by znaleźć wspaniałe, mocne i trwające całe życie zwycięstwo w Jezusie Chrystusie?

Może pomyślisz, że aby mieć zwycięstwo, trzeba przejść trwający dziesięć czy dwadzieścia lat proces dochodzenia do dojrzałości, ale to Jezus może cię uwolnić w jednej chwili. On nie tylko da ci wolność, ale też podtrzyma cię, byś chodził w tej wolności.

Kiedy Nehemiasz poszedł do Jerozolimy, by nadzorować odbudowę murów, wszyscy myśleli, że to będzie długi proces. Ludzie towarzyszący Nehemiaszowi, w większości niewolnicy i słudzy, nie mieli wielu środków, ale przyłożyli do tego swoje serca.. Mieli w duszach pasję dla rzeczy Bożych i odbudowali mury miasta w ciągu zaledwie pięćdziesięciu dwóch dni. My również musimy mieć taką pasję i nastawienie, które mówi, „Nie chodzi o mnie, to sprawa Jezusa. Nie moje cele, plany i ambicje, ale liczy się On.”

Zwróć swoje oczy na Jezusa, a On cię utwierdzi i da powodzenie. On spowoduje, że powstaniesz jako wolny i pozostaniesz wolny w sprawach Bożych.

„Jesteśmy więcej niż zwycięzcami przez Tego, który nas umiłował” Rzymian 8:37).