CHRYSTUS WSTĄPIŁ DO NIEBA, BY ORĘDOWAĆ

Tak, jak najwyższy kapłan wstępował po schodach do miejsca świętego w dniu zadośćuczynienia, nasz Najwyższy Kapłan wstąpił do niebiańskiego przybytku, …. Lepszego i doskonalszego, nie zbudowanego rękami ludzkimi” (Hebr. 9:11). Jezus wstąpił nie tylko by cieszyć się chwałą, której jest godzien, ale po to, by działać w naszej sprawie.

Autor listu do Hebrajczyków przypomina nam, że działanie Jezusa w niebie jest dla nas: "Bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” (7:25). Chrystus czyni to dla nas! Co dokładnie oznacza to, że „On żyje, by się wstawiać za nami”? Ja wierzę, że Jezus wstawia się za nami na trzy sposoby:

Po pierwsze, niektórzy z nas wyobrażają sobie Jezusa stojącego przed Ojcem, błagającego Go, by okazał nam miłosierdzie, kiedy upadniemy. Ale tak nie jest. Wstawiennictwo Chrystusa za nami dotyczy oskarżeń, które szatan wysuwa przeciwko nam. Diabeł przychodzi przed tron Boga, by oskarżać nas za każdy upadek i przewinienie. On woła, „Ja chcę sprawiedliwości i jeżeli Ty jesteś sprawiedliwym Bogiem, to potępisz i zniszczysz tego człowieka, bo na to zasługuje.”

Wtedy Jezus staje i nie przekonuje Ojca o czymkolwiek. Raczej po prostu ogłasza zwycięstwo na krzyżu. Potem zwraca się do szatana i mówi, „Czy nie słyszałeś głosu trąby? Nie masz prawa do tego Mojego dziecka. Trzymaj się z dala od Mojej własności!”

Po drugie, wstawiennictwo Chrystusa za nami oznacza, że On zapewnia nam radość i korzyści płynące z Roku Jubileuszowego. Tak, jak Lewici ogłaszali prawo, które zapewniało każdemu człowiekowi sprawiedliwe błogosławieństwa, dzisiaj Jezus ogłasza przywileje Roku Jubileuszowego dla nas. On chce byśmy wiedzieli, że legalnie jesteśmy wolni.

Po trzecie, Jezus oręduje się za nami w naszych własnych sercach, jednając nas z Ojcem. On stale odpowiada na nasze wątpliwości i obawy i przypomina nam, że mamy przebaczenie. Możemy ufać Bożej wierności, że da nam moc i siłę, której potrzebujemy.