LASKA ŻELAZNA

Apostoł Paweł pisze o wniebowstąpieniu Chrystusa: „Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi” (Kolos. 2:15). To prawda! Za triumfalnym pochodem naszego Pana wlókł się związany łańcuchami sam książę ciemności. Za pokonanym diabłem – pod kołami zastępów niebiańskich były wszystkie moce ciemności, w więzach. Były wystawione na publiczne szyderstwa przed tymi wszystkimi, którzy umarli w wierze przed złożeniem ofiary na krzyżu.

„I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane; taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego” (Obj. 2:27). Jezus wkroczył w bramy, niosąc w rękach berło sprawiedliwości, Jego „laskę żelazną”, przez którą będzie rządził narodami. Potem, po triumfalnym wejściu zajął należne Mu miejsce na tronie, mając pełną władzę, autorytet i panowanie.

Co za wspaniały obraz! Szatan już nie rządzi. Komunizm też nie panuje. Ateizm nie panuje. Nie, ci wrogowie Chrystusa istnieją tylko za Jego pozwoleniem. Teraz oni napełniają swoje kielichy nieprawości. Jezus ma władzę nad wszystkim i pewnego dnia, kiedy będzie gotów, „Rozgromi je berłem żelaznym, roztłucze jak naczynie gliniane” (Psalm 2:9).

Kochani, nasze zrozumienie zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i nad grzechem nie może być jakąś nieokreśloną i niezrozumiałą teologią. Musimy wiedzieć i rozumieć, że szatan jest całkowicie pokonany. On nie może nas trzymać jako więźniów, Chrystus uwolnił nas przez Swoją świętą krew od wszelkich zniewoleń. Teraz On siedzi na tronie, mając wszelką władzę i moc i panowanie, oferując nam pokój, radość i wolność.