JEZUS JEST NASZĄ RADOŚCIĄ!

„Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu” (Izajasz 61:1-3).

Znamy ten fragment jako ogłoszenie zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i grzechem. Ale Izajasz używa tutaj języka radości. Mówi, „Niech trąby ogłaszają wesoły, radosny rok wolności, jaki nam dał nasz Zbawiciel!”

Ten fragment odnosi się również do sceny wstąpienia Chrystusa do chwały. Ojciec Niebiański, po takim strasznym cierpieniu Swojego błogosławionego Syna przygotował dla Jezusa chwalebne wejście do nieba. I rzeczywiście, kiedy Chrystus wstępował do nieba, był eskortowany przez zastępy aniołów i mnóstwo wozów: „Wozy Boże niezliczone, mnóstwo tysięcy; Pan przybył z Synaju do świątyni. Wstąpiłeś na wysokość” (Psalm 68:18-19).

Nasze ograniczone umysły nie są w stanie pojąć tego chwalebnego wydarzenia. Kiedy Chrystus zbliżał się do wiecznego miasta Bożego, jadąc na Swoim białym koniu, był eskortowany przez tę olbrzymią procesję. A kiedy wchodził do bram, to Boże trąby zaczynały ogłaszać: „Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy odgłosie trąb” (Psalm 47:6).

To był radosny dźwięk – trąby ogłaszały głośno rok Jubileuszowy dla wierzących! Ten dźwięk ogłaszał dla całej ludzkości, „Ja zapewniłem wam wyjście z więzienia, żebyście mogli być przywróceni do rodziny i mieć wszystko, czego potrzebujecie, aby mieć spełnione życie. Jesteście wolni, aby żyć bez strachu przed wrogiem. Wejdźcie teraz do Mojej radości!”