BÓG DZIAŁA DLA TWOJEGO DOBRA by Gary Wilkerson

Mury miasta Jerozolimy były odbudowywane, ale Nehemiasz widział grzech, zniewolenie i zniechęcenie, które zaczęły opanowywać serca ludzi.

„Gdy tylko zaczęło się ściemniać ... nakazałem, żeby bramy były zamknięte i poleciłem, żeby ich nie otwierać aż dopiero po sabacie” (Nehemiasza 13:19).

W tym fragmencie Nehemiasz jest typem Ducha Świętego i Duch Boży mówi: „Znam waszą skłonność, wiem co was pociąga. Wiem, że będziecie mieli pokusy, żeby uczynić sabat dniem pospolitym ... i zapomnicie o Mnie.” Dlatego nawet zanim się ściemniło, Nahemiasz zamykał bramy.

Twój Ojciec Niebiański działa w twoim życiu, aby rozwiązać twój problem jeszcze zanim się dowiesz, że masz problem. Bóg działa dla twojego dobra zanim jeszcze grzech się wkradnie, zanim się zadomowi. Bóg działa! Starzy purytanie nazywali to zapobiegającą łaską – łaską działającą zanim jeszcze przyjdzie pokusa. Zanim jeszcze Adam i Ewa wyszli z Ogrodu, zanim grzech zaczął działać przez owoc, Bóg powiedział do węża,”Syn (mówił o Swoim Synu Jezusie Chrystusie) zmiażdży ci głowę (1 Mojż. 3:15). Po zwiedzeniu Adama i Ewy, zanim szatan wyśliznął się i zaczął działać po całym świecie, aby zwodzić synów Adama i Ewy, Bóg powiedział, „Ja mam już plan działania.”

To nie jest tak, że Bóg stoi na linii bocznej i mówi, „Jeżeli wpadniesz w grzech, to przyjdź do Mnie i pokutuj, a ja ci na nowo przebaczę.” Tak, On tak czyni, ale jeszcze o wiele więcej. Bóg działa dla twojego dobra zanim jeszcze pokusa pojawi się przed tobą i postawi mur w twoim życiu. On buduje łaskę i dojrzałość w tobie, prowadzi cię poprzez duchowy proces twojego wzrastania do miejsca, gdzie będziesz wzmocniony – linijka po linijce, przepis za przepisem.

Bóg już zaplanował twoje zwycięstwo!