WIEDZ ŻE BÓG JEST DOBRY by Gary Wilkerson

Bóg jest dobry w twoim życiu, ochrania cię i strzeże. Nie ma takiej rzeczy w twoim życiu, nałogu, grzechu, czy trudności emocjonalnej jakie przeżywasz, żeby Jezus nie miał nad tym mocy.

Kiedy Nehemiasz przyjechał do Jerozolimy i zobaczył straszny stan rozwalonego miasta, to poprowadził Żydów, którzy tam mieszkali do duchowego przełomu i czasu odbudowy (zobacz księgę Nehemiasza). Mogę ci powiedzieć dzisiaj, tak jak Nehmiasz powiedział do swoich ludzi, że jeżeli tylko zaufasz Jezusowi, skierujesz całe swoje serce, energię i życie do Niego, to szatan i twoi wrogowie będą pokonani, zwyciężeni i całkowicie pobici. Żaden wróg, który jest głęboko zakamuflowany za jakąś bramą nie będzie miał ochrony. Ci wrogowie zostaną usunięci i zmuszeni do ucieczki.

Stare nawyki, stare obawy, stare uzależnienia podchodzą do nas i atakują nas i czasami wracamy do nich. Ale Bóg mówi nam: „Skieruj swoje oczy na Mnie! Jeżeli pozwolisz Mi być twoim zwycięstwem, to już tego nie będziesz oglądał.” Posłuchaj co Bóg mówi!

Jeżeli pozwolimy, aby On był naszym zwycięstwem, to już więcej nie zobaczymy naszego wroga. Oczywiście nasz wróg będzie nas nadal niepokoił tak jak to robił z Jezusem, kiedy Go opuścił po okresie pokus na pustyni. Ale jeżeli Jezus będzie na murach twojego serca, murach twojego życia, to On wykorzeni te emocjonalne trudności.

Może żyjesz w strachu przed powtarzającym się wzorem grzechu, do których możesz powrócić. Wiesz, że jesteś oczyszczony od nich, ale ponieważ one są tak blisko, to czujesz, że w każdej chwili możesz być na nowo wciągnięty w ich niewolę i boisz się.

Jestem tu dzisiaj, żeby cię zaprosić do miejsca bezpieczeństwa w Chrystusie Jezusie, kiedy zaufasz Mu z całego serca.

„Ale niech będą dzięki Bogu, który nam daje zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa” (1 Kor. 15:57).