ROZPOZNAJĄC RADOSNY DŹWIĘK

Powód dla którego wielu chrześcijan obecnie żyje w strachu i zamieszaniu jest taki, że nie rozumieją radosnego odgłosu Jubileuszu. Oni wiedzą że Jezus umarł i powstał z martwych, i że Jego krew ma moc zbawić. Ale nie zrozumieli jeszcze radosnego dźwięku tego wszystkiego, co On zapewnił, by mogli żyć w wolności.

„Błogosławiony lud, który umie się radować” (Psalm 89:16). Ten radosny dźwięk, który słyszymy dzisiaj, to trąba Boża, ogłaszająca nasze wyzwolenie przez krew Jezusa Chrystusa.

Oto inne błogosławieństwa tej radości z Jubileuszu:

1. „Błogosławiony lud, który umie się radować I chodzi w światłości oblicza twego, Panie” (Psalm 89:16). Hebrajskie znaczenie sugeruje, „Oni będą chodzić wesoło, pewni Bożych obietnic i radości w Jego obecności.” Po prostu, już nie musimy chodzić w ciemności lub zamieszaniu, ponieważ będziemy oglądać światłość Jego oblicza.

2. „Z imienia twego raduje się każdy dzień, A sprawiedliwość twoja wywyższa ich” (w. 17). Wiemy, że nasza sprawiedliwość jest jak brudna szata i dlatego mamy odważnie radować się w Jego sprawiedliwości – którą otrzymujemy jedynie przez wiarę.

3. „Bo Ty jesteś blaskiem mocy ich, A z życzliwości twojej podnosi się siła nasza” (w. 18). Wiemy, że jedynie Chrystus jest źródłem naszej siły i nie musimy już dłużej żyć pod presją diabła. Mamy tylko zobaczyć tył szatana, a tam zobaczymy odcisk pięty naszego Zbawiciela. Jezus już starł naszego wroga!

4. „Do Pana bowiem należy tarcza nasza, A król nasz do Świętego Izraela” (w. 19). W naszym ciele jesteśmy całkowicie bezsilni i dlatego całkowicie ufamy zwycięstwu Jezusa na krzyżu. On nas obroni przed każdym wrogiem.