INNY DUCH by Gary Wilkerson

„Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim…” (4 Mojż. 14:24).

Co takiego było w Kalebie, że Biblia mówi, iż miał innego ducha?

Czy jesteś człowiekiem, który tego pragnie i woła do Boga, „Uczyń mnie kobietą czy mężczyzną innego ducha?” Czy może jesteś chrześcijaninem stojącym na rozdrożu, który błąka się po pustyni i zgadza się spędzić swoje życie w przeciętności?

Co takiego było w Kalebie i Jozuem, co ich wyróżniało? Dlaczego oni byli innego ducha? Dlaczego nie wyglądali na zwyczajnych? Co oni mieli do powiedzenia i dlaczego niektórzy z nas tego nie mają? Jak ci ludzie otrzymują innego ducha? Ale najważniejsze pytanie brzmi, jak ja mogę to otrzymać?

Pewien młody człowiek w naszym kościele postanowił bez względu na wszystko naśladować Jezusa. Kiedy jestem z nim, mówię do siebie, „Jezu, ja chcę tego rodzaju zdesperowanego ducha, jakiego ma ten młody człowiek. Chcę więcej takiego ognia i gorliwości, takiej czystości i takiej świętości.”

Ten młody człowiek mówi, „Postanowiłem iść za Jezusem, nie w mojej własnej sile, ale w mocy Ducha Świętego.” Jego serce mówi do mnie, „Postanowiłem mieć czyste ręce i czyste serce.” W dobie kompromisu on postanowił patrzeć tylko na Jezusa. Kiedy inni wokół niego robią coś na pokaz, w świetle reflektorów i sztucznego dymu, by przyciągnąć uwagę tłumów, on woła, „Panie, ja tego nie chcę. Tak, chcę, by tysiące ludzi zostało zbawionych, ale ja chcę więcej Ciebie.”

Kiedy jestem blisko tego młodego człowieka, który ma innego ducha, jestem pobudzony do zazdrości. Duch Święty pozwala nam, byśmy zazdrościli komuś, kto ma więcej Jezusa.