SŁOWO NADZIEI DLA WSZYSTKICH RODZICÓW

Pismo pokazuje bardzo wyraźnie, że jeżeli wychowujecie swoje dzieci na autorytecie Bożego Słowa, to nie odejdą od tej nauki w swoich dalszych latach. Mogą na chwilę się od tego odwrócić = nawet przez lata – ale w końcu to ich z powrotem przyprowadzi do prawdy. „Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości” (Przyp. Salomona 22:6).

Biblia oferuje słowa nadziei dla wszystkich rodziców, którzy smucą się z powodu odejścia swoich dzieci od Boga. Tu jest obietnica przymierza, którą każdy rodzic powinien się nauczyć na pamięć. Odnosi się ona zarówno do dzieci, które są zgubione i do tych, które są obecnie pod waszą opieką: „ Lecz teraz słuchaj, Jakubie, mój sługo, i ty, Izraelu, którego wybrałem. Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem! Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd; wyleję mojego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle, Aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak topole nad ruczajami: (Izajasza 44:1-4).

To słowo obietnicy danej Izraelowi jest przeznaczone również dla nas dzisiaj. Jego słowa pociechy są dane dla wszystkich wybranych (zobacz werset 1) – co oznacza wszystkich, którzy są w Chrystusie.

Pan rozpoczyna od tego, że mówi nam w wersecie 1 i 2, „Ja jestem Panem, który ciebie stworzył i Ja znam twój ból. Ja ci teraz pomogę. Nie musisz się bać.” Słowo Jeszurun w tym wersecie oznacza sprawiedliwy. Innymi słowy, Bóg daje te obietnice dla sprawiedliwych – chwalebne, wiążące, obietnice przymierza. Te obietnice są takie:

  • Bóg zapewni wodę, żeby ugasić nasze pragnienie: „wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd” (w.3). Czy Pan podał ci Swoje Słowo, które ugasiło pragnienie? Czy przyszedł do ciebie w okresie twojej suszy i zalał cię Swoim Duchem? Czy pijesz czystą wodę Jego Słowa?
  • „ Wyleję mojego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle, aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak topole nad ruczajami” Wersety 3-4).