PAN MOŻE

Prawdopodobnie pamiętasz historię z 1 Mojżeszowej, w której Bóg ukazał się Abrahamowi. Patriarcha ten siedział przy wejściu do swojego namiotu w czasie dziennego upału, gdy nagle zobaczył trzech mężów, którzy stali pod drzewem. Abraham wyszedł na ich spotkanie, przygotował posiłek i rozmawiał z nimi.

Podczas ich rozmowy Pan zapytał Abrahama gdzie jest jego żona Sara. Potem Bóg powiedział coś niesamowitego: „Oto Sara, twoja żona będzie miała syna” (1 Mojżeszowa 18:10).

W tym czasie Sara była wewnątrz namiotu i słuchała ich rozmowy. Kiedy to usłyszała, roześmiała się z tego pomysłu. „Niemożliwe” - pomyślała. Minął już jej czas na rodzenie dzieci, a Abraham był za stary, żeby spłodzić dziecko.

Kiedy Bóg usłyszał śmiech Sary, powiedział, „Dlaczego Sara się śmiała i powiedział, Dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc: Czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana?” (wersety 13-14).

Piszę to przesłanie dzisiaj, ponieważ Bóg zadaje to samo pytanie Swoim dzieciom obecnie: Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? My wszyscy musimy stawić czoła naszym trudnym sytuacjom w życiu. A w nich Bóg zadaje pytanie, „Czy myślisz, że twój problem jest dla Mnie zbyt trudny do rozwiązania? Albo czy wierzysz, że mogę to dla ciebie rozwiązać, chociaż myślisz, że to jest niemożliwe?”

Jezus mówi nam, „to co jest niemożliwe dla człowieka, jest możliwe dla Boga” (Łukasz 18:27). Czy wierzysz temu słowu od Pana? Czy przyjmujesz to, że On może dokonać tego, co niemożliwe w twoim małżeństwie, twojej rodzinie, w twojej pracy, twojej przyszłości?

Chętnie podpowiadamy innym, że On może uczynić to, co jest niemożliwe. Kiedy widzimy naszych najbliższych, jak przeżywają trudne chwile, to mówimy im, „Trzymaj się i patrz do góry! Pan może – nie przestawaj Mu ufać. On jest Bogiem niemożliwego.” Ale zastanawiam się, czy wierzymy w te prawdy w odniesieniu do samych siebie?