KIEDY ZABRAKŁO WINA by Gary Wilkerson

„A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego: Wina nie mają. I rzekł do niej Jezus: Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego do sług: Co wam powie, czyńcie” (Ew. Jana 2:1-5).

Większość chrześcijan wie, że wesele w Kanie było miejscem, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu: „Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej; i objawił chwałę swoją” (2:11). Chrystus dopiero rozpoczął Swoją służbę i już szło za Nim kilku uczniów. Teraz poprzez ten cud objawił On Swoją chwałę dla świata w spektakularny sposób.

Ale ten cud, który Jezus tutaj uczynił zawiera również głębokie znaczenie dla kościoła poza tym miejscem i czasem. Werset 3 zawiera potężny symboliczny zwrot: „Kiedy wina zabrakło.” W Nowym Testamencie wino jest kojarzone z objawioną obecnością Boga poprzez Ducha Świętego. Paweł wspomina to, kiedy pisze, „- I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha” (Ef. 5:18).

Co to oznacza dla ludzi Bożych „brak wina”? W tej scenie wino było ważnym punktem uroczystości weselnej i było hojnie nalewane i podawane zaproszonym gościom. Ta scena była obrazem radosnych ludzi, dla których swobodnie płynie Duch Święty. Ale powstała potrzeba, gdyż skończyło się wino i ludzie potrzebowali uzupełnienia, żeby podtrzymać ich radość.


Jako chrześcijanie mamy wszyscy w sobie obecność Ducha Świętego. Ale jest również prawdą, że musimy być napełniani Duchem ustawicznie. Każdy z nas doświadcza odpływów i przypływów na naszej drodze z Chrystusem. Te doliny nie oznaczają, że Duch Święty nas opuścił, ale oznacza to, że ciągle na nowo jesteśmy wzywani, aby zaspokajać głębokie pragnienie, jakie Duch Święty w nas wlewa. Jako dzieci Boże potrzebujemy duchowego pokarmu, który tylko On może dać – pokarmu, który daje nam siłę, aby kochać innych tak, jak On nas kocha, żeby prowadzić święte życie, które Jemu się podoba i aby innym głosić Jego Słowo z odwagą.