DLA DUSZ by Claude Houde

Modlimy się, poświęcamy, walczymy o dusze!

Nic nie jest ważniejsze! Wielu wierzących porzuciło pole walki o dusze, gdyż, skrycie, są pokonani.

W Piśmie kościół jest nazwany ciałem. Jeżeli cierpi jeden członek, wszystkie cierpią z nim. Kiedy trzymasz i przykrywasz ukryty grzech, tracisz coś przed Bogiem. Kiedy tysiące wierzących są uciszane w ten sposób, kościół może się stać bezsilny i nie rozpoznawalny. Kim jesteś i co robisz, kiedy nikt ciebie nie widzi, to będzie określało twoją przyszłość.

Słowa Abrahama do króla Sodomy, miejsca ognia i zniszczenia, przypominają nam o prawdziwości i powadze tej wojny w tajemnym miejscu. Posłuchaj jak Abraham odpowiedział na tę pokusę ze strony króla Sodomy. To może zrewolucjonizować twoje życie. Stanął on przed swoim wrogiem i powiedział, „ nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do ciebie,(Zobacz 1 Mojż 14:23).

Chcę ciebie wezwać do radykalnego, wyzwalającego i potężnego stylu życia chrześcijańskiego, gdzie będziesz rozpoznawał naturę duchowej walki. „Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich” (Ezezjan 6:12).

„Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni” (2 Koryntian 10:4).

Dzisiaj wiele kościołów i wierzących twierdzi, że są zaangażowani w „duchową walkę.” Mnóstwo wierzących „wiąże duchy”, identyfikuje warownie, nazywa lub identyfikuje duchowe zwierzchności w dziwacznej i mistycznej mieszaninie hałasu i odważnym ogłaszaniu zwycięstwa. Samozwańczy „generałowie” wydają rozkazy i najnowsze „wyostrzone” strategie i rewelacje na gwarantowane przebudzenie dla wielu nowych ekspertów, podczas gdy wszyscy ekstatycznie śpiewają i wykrzykują jak to szatan się ich bardzo boi!

Drogi czytelniku, pozwól, że zadam ci kilka pytań. Gdzie są te zbawione dusze, których życie zostało zmienione, uwolnione, oczyszczone i przemienione? Widoczny wzrost i pomnażanie, chrzty wodne, prawdziwa modlitwa i jedność? Gdzie jest mądrość, cudowna łaska i owoc Ducha, który lśni jasno w życiu wierzących napełnionych Bogiem? Gdzie są uczynki miłosierdzia i hojności, ofiarnego dawania na misje, współczucie i służba dla biednych, chrześcijańskie poświęcenie siebie, gdzie nie liczymy godzin i nie szukamy, czy nie potrzebujemy uznania? Gdzie jest zwycięstwo, boska ochrona nad dziełami wroga i ciała?

__________

Claude Houde, główny pastor kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych przez Word Challenge po całym świecie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.