SIDŁO JEST POŁAMANE

Paweł przedstawił możliwość wpadnięcia w szatańskie sidła, w swoich listach do Tymoteusza. On rozumiał niebezpieczeństwa szatańskich pułapek i sideł: „aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie” (1 Tym. 3:7). Ale on również przedstawił wyjście z tej szatańskiej pułapki: „ I że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli” (2 Tym. 2:26).

Grecki słowo „sidła” użyte w obu fragmentach Pisma oznacza podstęp, przygotowanie pętli na szyję. Odnosi się do dobrze przemyślanej pułapki. „ Pyszni zastawili na mnie sidła . . . nastawiają na mnie pułapkę” (Psalm 140:6). Jest oczywiste, że szatan stawia szubienicę.

Wiele lat temu New York Times umieścił na tytułowej stronie zdjęcie upadłego ewangelisty w kajdankach. Płakał! Bez słowa! W łańcuchach! Szatan nastawił pułapkę, dobrze przemyślane, dobrze zaplanowane sidło na tego brata.

Nie ma znaczenia kim jesteś, jak jesteś święty i jak czysty jesteś, jak długo już chodzisz z Bogiem, albo jak stary jesteś. Nie obchodzi mnie to jak mocno podkreślasz, że ty byś czegoś takiego nie mógł zrobić – uważaj! Diabeł również na ciebie szykuje pułapkę. „Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i wytracać” (Jana 10:10).

Czy wiesz, że wszyscy mamy zdolność do upadku tak samo nisko, tak samo daleko w okropny grzech, z całym jego oszukaństwem, wymówkami, kłamstwami i niekontrolowanymi pożądliwościami?

Kiedy zobaczyłem zdjęcie tego upadłego ewangelisty, to nie pytałem, „Jak on mógł zrobić coś tak głupiego z szeroko otwartymi oczami?” Zamiast tego płakałem wewnątrz, „Panie, to mogłem być ja! My wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam Bożej chwały.”

Kiedy patrzę wstecz, to widzę gdzie diabeł nastawiał liczne i dobrze zaplanowane i skomplikowane pułapki na mnie, ponieważ chciał mnie zniszczyć. Mogę powiedzieć z Dawidem, „ Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników; sidło się podarło, a myśmy wolni” (Psalm 124:7).