ON CHCE, ŻEBYŚ WIERZYŁ JEGO SŁOWU!

Kiedy rozważamy zmagania jakie przeżywał Izrael, to możemy mieć taką pokusę, żeby powiedzieć: „Boże, czy Ty nie oczekujesz zbyt wiele? Oni są przestraszeni i jest to usprawiedliwione. Jak oni mogą Ciebie kusić, kiedy tylko po prostu wołają w swoich potrzebach?”

Jednak pamiętacie, że ci ludzie byli dobrze karmieni i dobrze nauczani, zanurzeni w znakach i cudach. Nie byli to duchowi nowicjusze, ani też nie byli bez troskliwego pasterza. Każdy dzień mieli widzialny, zasłaniający ich obłok, jako dowód, że Bóg był obecny wśród nich. I każdy wieczór mieli ten pocieszający blask słupa ognia na niebie. Każdego poranka znajdowali na ziemi mannę, którą Bóg im wiernie posyłał z nieba. Bóg zaopatrywał Izraela we wszystko, czego potrzebowali, żeby budować swoją wiarę!

Pan nie traktuje tego lekko, kiedy ostrzega, „Bez wiary nie możecie Mi się podobać. Musicie naprawdę wierzyć, że JESTEM i że zawsze będę nagradzał wiarę. Oczekuję, że Moje nakarmione i wyszkolone dzieci będą Mi ufać!”

A co z tym doświadczeniem, które przeżywasz? Czego Bóg oczekuje od ciebie w twoim trudnym czasie? On chce, żebyś wierzył Jego Słowu – Jego obietnicom! Chce, żebyś w pełni zaufał, że On jest z tobą w twojej walce. Nie ma znaczenia to, że całe piekło na ciebie naciera. Jego obecność nigdy nie będzie od ciebie zabrana, nawet wśród twoich obaw i łez. Żadna strzała diabła – żaden potężny atak na ciebie – nie zniszczy ciebie. Twój Ojciec już ma gotowy plan wybawienia.

Bóg czeka, żebyś przylgnął do Niego w ślepym zaufaniu. On chce, żebyś był w stanie stawić czoła wszystkim swoim okrutnym pokusom i powiedzieć, „Może tego nie rozumiem, ale wiem, że mój Pan o mnie nie zapomniał. Ufam Mu, że mnie przeprowadzi!”

Twoja walka się skończy dopiero wtedy, kiedy w pełni zaufasz Panu, wierząc, że On jest z tobą w mocy i miłości. Dlatego odrzuć każdą myśl, że Bóg zamknął Swoje oczy na twoje okoliczności. To jest kuszenie Go i wystawianie Go na próbę, aby udowodnił Swoją wierność. Przecież On już to udowodnił wiele razy!

„Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść” (1 Kor. 10:13).
Bóg mówi, „Nie zatoniesz. Ja jestem z tobą w tym wszystkim! Jeżeli będziesz szukał Mojego oblicza i zaufasz Mi, to Ja ciebie przeprowadzę – bo jestem z tobą zawsze!”