CHODZENIE W DUCHU by Gary Wilkerson

Mam nadzieję, że nie jestem jedynym człowiekiem, który czasami się zastanawia: „Czy ja naprawdę chodzę w darze sprawiedliwości, którą On mi dał?” Galacjan 5:16 mówi: „Duchem postępujcie a nie będziecie wykonywali pożądliwości ciała.”

Możemy wziąć dowolny fragment Pisma i czytać go poprzez okulary albo łaski, albo uczynków Zakonu. Kiedy czytam Galacjan 5:16, to czasami wchodzę w mentalność „uczynków”, która mówi, „Muszę spróbować to zrobić!” Mówię sobie, „Dobrze, zrobię to dzisiaj; będę chodził według Ducha!” Niepokoję się i nagle,wcale nie chodzę według Ducha.

Następna rzeczą, jaką mówi List do Galacjan, jest „Nie będziecie wykonywali pożądliwości ciała.” Czasami czytamy ten fragment poprzez okulary „Jestem w ciele. Nie, jestem w Duchu. Ale potem pojawia się coś i gniewam się i jestem z powrotem w ciele!”

Galacjan 5:18: „Jeżeli was Duch prowadzi, to nie jesteście pod Zakonem.”

Czy jesteś w Duchu? Czy Jezus już wszedł do twojego serca? Jeżeli tak, to czy On powiedział: „Sprawdzę cię i jeżeli twoje serce jest wystarczająco sprawiedliwe, to później zaproszę Ducha Świętego, żeby też wszedł”?

Nie! On tego nie zrobił! Nie możesz być zbawiony, jeżeli nie masz Ducha Świętego, który w tobie mieszka. Dlatego kiedy mówi, „Duchem postępujcie”, to nie mówi, „Staraj się być duchowy,” ale mówi,” Duch Boży mieszka w tobie, więc chodź w tym!” On ci umożliwił dostęp do Swojej sprawiedliwości i teraz tylko mówi, „Włącz się do tej pracy, jaką Ja już w ciebie włożyłem. Praktykuj to, co już masz w swoim życiu i nie przeżywaj niepokoju, strachu i stresów.”
Nie zastanawiaj się czy jesteś za dużo w ciele. Nie musisz mówić, „Boże, czy możesz mi pomóc stać się bardziej duchowym?” Nie, już jesteś duchowy – życie Boże jest w tobie! Duch, Boże tchnienie jest w tobie i nie jesteś pod Zakonem.