BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWEGO PRZYMIERZA

Kiedy Duch Boży opuścił króla Saula, jego połowiczne posłuszeństwo otworzyło go na wpływy szatana. Wkrótce zły duch trapił Saula, aż wreszcie szukał porady u wróżki (patrz 1 Sam. 15).

Może, czytając opis życia Saula zastanawiasz się, „Przecież Saul się starał i aż tak źle nie postąpił. Dlaczego Bóg był dla niego tak srogi?”

Przez tą historię Bóg mówi nam, że On mówi poważnie! „Pokazuję wam, co myślę o waszym posłuszeństwie względem Mnie. „Chcę całego twojego serca, całej miłości – nie tylko połowicznego posłuszeństwa!”

Gdyby przesłanie Pana do Saula było mgliste lub niewyraźne, moglibyśmy go usprawiedliwiać, mówiąc, że Bóg mógł być bardziej tolerancyjny. Ale jego polecenie do Saula było wyraźne i nie było wątpliwości, co rozkazał. Tak samo dzisiaj, nie mamy wątpliwości, co Bóg do nas mówił. Znamy Jego przykazania, ponieważ nam objawił nam je w Swoim Słowie i przez Jego Ducha w naszych sercach.

Może powiesz, „Ale to, co Bóg zrobił z Saulem, było w Starym Przymierzu, pod Zakonem. My żyjemy w czasie łaski. Na pewno Pan nie będzie tak srogi z nami, jak był z Saulem. kiedy jesteśmy nieposłuszni.”

Oto Boże słowo na ten temat według Nowego Przymierza, przymierza łaski:

„Bóg odda każdemu według uczynków jego: tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny; tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka, a chwała i cześć, i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę” (Rzym. 2:6-11).

Pokażę wam różnicę pomiędzy Saulem w Starym Testamencie, a wszystkimi wierzącymi w Nowym Przymierzu: Kiedy człowiek ma prawdziwe pragnienie, by być posłusznym Bożym przykazaniom – kiedy taki człowiek kocha i respektuje Boże Słowo – Duch Święty wyposaża go w siłę i możliwości do wykonania tych przykazań. To jest błogosławieństwo Nowego Przymierza.