NOWY CZŁOWIEK

Boże Nowe Przymierze z nami można podsumować jednym potężnym stwierdzeniem. Jest to Jego nieodwracalna obietnica, że wyrwie Swój lud spod panowania grzechu – poprzez moc Ducha Świętego.

Nowe Przymierze rozprawia się z naszymi wszystkimi cherlawymi wysiłkami, aby podobać się Bogu poprzez nasze ciało. Jest to koniec wszelkich naszych wysiłków, aby pokonać grzech, czy to poprzez determinację, siłę, rozumowanie i wszelkie inne uczynki ciała. Krótko mówiąc, Boże Nowe Przymierze zdejmuje z nas presję i kładzie to wszystko na Niego.

Poprzez to przymierze Pan mówi, „Ja już nie będę ciebie prosił, żebyś przyniósł mi bogobojne serce. Zamiast tego, Ja usunę twoje kamienne serce i dam ci nowe serce, takie, które pragnie Mnie. Ja sprawię, że będziesz chciał i czynił to co się Mnie podoba, poprzez moc Mojego Ducha” (zobacz Ezechiela 11:19-20).

Prosto mówiąc, Nowe Przymierze jest to koniec w nas człowieka „Ja mogę”, który mówi „wszystko mogę w swojej własnej sile. Jeżeli tylko poświęcę dostateczny czas na modlitwę i rozważanie Biblii, jeżeli tylko przemyślę swoje problemy, to potrafię dokonać zmian w swoim życiu.”

Boże Nowe Przymierze mówi „żegnaj” temu staremu „ja mogę” i wprowadza „nowego człowieka”, który mówi: „Ja nic nie mogę w swojej sile, ale wszystko mogę poprzez moc
Ducha Świętego.”

Jedną z najważniejszych rzeczy jakich się nauczyłem z mojego studium Nowego Przymierza jest to, że jest to sekret posiadania zwycięskiego życia w dniach ostatecznych. Kiedy przybliża się czas powrotu Chrystusa, diabeł będzie uwalniał dzikie demoniczne moce przeciwko dzieciom Bożym w takim stopniu jakiego jeszcze świat nie widział.

Widzimy że to się już dzieje w kościele. Szatan wprowadził do Domu Bożego podstępne kłamstwa, fałszywe nauki, nauki demoniczne. Niestety nieugruntowani chrześcijanie to połykają. Niezliczone zwiedzenia i herezje przechodzą przez kościół i dlatego pytam: „Jak będą mogli się ostać wierzący w takich czasach?

Pan odpowiada nam poprzez obietnicę, że On sam się tym zajmie. Zapewnia nas: „Nie bój się, Ja wezmę tę sprawę w Swoje ręce i dam ci moc abyś się przeciwstawił każdej zniewadze ze strony wroga, poprzez to Nowe Przymierze z tobą.”