BIADA TYM, KTÓRZY WRACAJĄ DO EGIPTU

„Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, że liczne, i w jeźdźcach, że bardzo silni, lecz nie patrzą na Świętego Izraelskiego i nie szukają Pana” (Izajasz 31:1).

Prorok Izajasz ostrzegał Izrael, że nie ma dla nich szans na zwycięstwo, jeżeli próbują walczyć z wrogiem w swojej własnej sile. Izajasz 31 maluje doskonały obraz niepowodzenia, jeżeli próbujemy walczyć z wrogiem według naszych ludzkich możliwości. Ja wierzę, że ten rozdział jest typem i cieniem bezużyteczności naszych usiłowań, by pokonać pożądliwości i atakujące nas grzechy, polegając na ludzkich pomysłach i ludzkiej pomocy. W czasie, kiedy Izajasz pisał to ostrzeżenie, król Sancheryb i armia Asyryjska już maszerowała przez ziemię Judy. Zdobyli już większość miast i teraz chcą zdobyć Jerozolimę. W hebrajskim słowo Sancheryb oznacza „człowiek, któremu się powiedzie”, a Asyria oznacza „pomnażanie grzechu”. Jeżeli zestawimy te dwa słowa razem, mamy obraz grzesznego wroga, który odnosi sukcesy w walce z ludem Bożym.

Rzeczywiście Asyria reprezentuje każdego demonicznego i pożądliwego ducha, który nas atakuje, a Sancheryb jest diabłem, przekonanym, że uda mu się pokonać nas i doprowadzić do rozpaczy. Ja wierzę, że Bóg chce nam pokazać w tym rozdziale, jak diabeł i jego demoniczne hordy kierują fale pokus przeciwko kościołowi, ze zwiększoną intensywnością i osiągają sukcesy.

Ten rozdział jest również przykładem, jak w czasach ostatecznych grzech się rozmnoży. Pismo Święte mówi, że społeczeństwo będzie coraz gorsze (patrz 2 Tym. 3:13), a kościół będzie zalewany zwiedzeniami i doktrynami demonicznymi. Wierzę że już to oglądamy. Hordy demoniczne opanowały media i każdą formę technologii, zalewając naszą kulturę zmysłowością, nagością i wszelkiego rodzaju perwersjami. Tak, jak czytamy w Objawieniu 12:15, szatan „wypuścił ze swojej paszczy powódź, by porwać kobietę.”