JA BĘDĘ ICH BOGIEM by Gary Wilkerson

„ I będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem. I dam im jedno serce, i wskażę jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić; a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. I będę się radował z nich, i dobrze im czynił; na stałe osadzę ich w tej ziemi, z całego serca i z całej duszy” (Jeremiasza 32:38-41).

Czy pamiętasz jak podniosłeś rękę w trzeciej klasie i zapytałeś: „Nauczycielu, czy mogę iść do ubikacji?” Co odpowiedział nauczyciel?

„Oczywiście, że możesz, ale poprawnie należało zapytać, czy WOLNO MI pójść do ubikacji?”

W tym wersecie Bóg używa słów, „Nie wolno.” Jest to zdanie oznajmujące: „Nie wolno ci tego czynić!” Mówi On tak, „Włożę Moje Prawo w was, abyście nie mogli zerwać ze Mną przymierza.”

Mnie się to bardzo podoba, że On nazywa to wiecznym przymierzem. Gdybym mógł włożyć jedną rzecz do waszego życia, było by to poselstwo o zrozumieniu, chodzeniu w Nim i radowaniu się realnością, że Boże przymierze z nami jest przymierzem wiecznym.

Czy to Nowe Przymierze może zostać złamane? Bóg mówi przez proroka Jeremiasza: „ Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan Zastępów jego imię: Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną - mówi Pan - to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną przez wszystkie dni” (Jeremiasza 31:35-36).

Kiedy to Nowe Przymierze zostanie złamane? Kiedy gwiazdy przestaną świecić, kiedy nie będzie już słońca i kiedy człowiek będzie mógł pójść do głębi jądra ziemi i zmierzyć gwiazdy i wszechświat. Dlatego Bóg mówi, „To Nowe Przymierze jest przymierzem wiecznym!”