BOŻA OCHRANIAJĄCA MOC

Izajasz używa obrazu ptaków, żeby zilustrować Bożą moc ochraniającą dla Jego ludu: „Obroni Pan Zastępów Jeruzalem, tak jak ptaki latające nad gniazdem, ochroni i wyratuje, zachowa i wybawi” (Izajasz 31:5). Hebrajskie znaczenie tego wersetu jest takie: „Tak jak kwoka rozciąga swoje skrzydła nad swoimi młodymi, tak Jahwe, Bóg zastępów rozpościera Swoje skrzydła nad Jerozolimą.

Bóg mówił do Izraela: „Jeżeli chcecie być ochronieni przed atakami wroga, to skryjcie się pod Moje skrzydła. Ja was uczynię bezpiecznymi, przykryję was tak jak kwoka przykrywa swoje kurczęta. Nie musicie już żyć w strachu przed waszymi wrogami!”

Pozwól, że zadam ci pytanie: „Czy przeżywasz obecnie wielką walkę? Czy stawiasz czoła nieprzyjacielowi, który jest dla ciebie zbyt silny? Jeżeli tak, to jak się spodziewasz, że pozostaniesz czysty, wierny, podobny do Chrystusa, kiedy inni wokoło ciebie upadają? Jak odniesiesz zwycięstwo nad twoimi pożądliwościami i pokusami, kiedy szatan przychodzi do ciebie jak lew ryczący?

Bóg prosi po prostu, żebyś odłożył swój miecz i zaufał Jemu, że On weźmie Swój miecz za ciebie. On chce, żebyś doszedł do takiego punktu, gdzie powiesz, „Panie, wiem, że to nie jest już moja walka. Ja tyle razy zawiodłem. Teraz przychodzę do Ciebie w prostej wierze. Pomóż mi, Boże.”

Pan ciebie namawia: „Przylgnij do Mnie w twojej bitwie. Twoje zwycięstwo jest tylko sprawą wiary w Moją moc i gotowość, aby ciebie wyrwać. Kiedy wróg ciebie otacza, przyjdź do Mnie i wylej swoją duszę. Szukaj Mnie całym sercem, a Ja będę walczył za ciebie.”

Bitwa nigdy nie jest nasza. To jest zawsze bitwa Pana.

„Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia” (Psalm 91:4-5).