NIE SIŁĄ

Wielu chrześcijan obecnie szybko zwraca się do rzeczy wymyślonych przez ludzi, chcąc osiągnąć zwycięstwo nad ciałem tak, jak to robił Izrael. Jednym w wymownych przykładów jest wielka ilość książek jak sobie sam pomóc, jakie znajdują się na półkach księgarni chrześcijańskich. Dosłownie tysiące książek obiecują pewne sposoby poprawy, uspokojenia i ujarzmienia naszego ciała. Rzeczywiście, gdziekolwiek się zwrócimy, mamy oferty cielesnych opcji dla wszystkich naszych potrzeb. Kościoły obiecują namaszczone nabożeństwa przebudzeniowe, gdzie zostaną zaspokojone wszystkie nasze potrzeby poprzez modlitwę czy dotyk. Ewangeliści oferują natychmiastowe uwolnienie, natychmiastowe uzdrowienie, natychmiastowe słowo od Boga.

Prawda jest taka, że Bóg dał Izraelowi opcje wyboru Jego, albo ciała w ich sytuacji. Powiedział: „Możecie postępować według własnej woli. Możecie zagłębiać się w wewnętrznego człowieka, studiować swoje książki, planować swoje strategie, robić wszystko co potraficie. Ale będziecie nadal polegać na swoich możliwościach. Żaden z waszych wysiłków nie zapewni wam ani chwili zwycięstwa.”

Czy więcej studiuję Boże Słowo, tym wyraźniej to widzę: Wszelkie ludzkie wysiłki zmierzające do wybawienia z grzechu są skazane na niepowodzenie. Bóg pozwoli nam przechodzić przez jeden uciska za drugim dotąd, aż będziemy zupełnie przekonani, że musimy umrzeć dla wszystkich wysiłków ciała.

Kiedy Izrael próbował pokonać swojego potężnego wroga ludzką siłą, Bóg natychmiast unicestwiał ich wysiłki: „ potknie się obrońca i upadnie broniony, i wszyscy razem zginą” (Izajasz 31:3). Boże Słowo mówi bardzo zrozumiałym językiem, że każde zwycięstwo zależy tylko od Niego. Tylko On ma moc, aby nas wybawić od naszych wrogów.

Możesz mieć nabożną wolę, solidne moralne pochodzenie, nieskażony umysł. Właściwie możesz być jednym z najczystszych ludzi jacy chodzą po ziemi, ale Biblia mówi, że żaden z twoich ludzkich darów czy zdolności nie zwycięży diabła. W swoich własnych siłach zawsze zawiedziesz.

Jeżeli jesteś w środku wielkiej walki, to musisz nauczyć się słowa jakie Bóg dał Zachariaszowi: „Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie - mówi Pan Zastępów” (Zachariasza 4:6).