WIERZYSZ W TO, CZY NIE

„Wszystko, co nie wypływa z przekonania (wiary), jest grzechem” (Rzym. 14:23).

Wierzysz w to, czy nie,
Oto jest pytanie.
Czy Jezus naprawdę chodził po wodzie?
Uzdrawiał trędowatych?
Wskrzeszał umarłych?
Przywracał wzrok ślepym?
Uciszał wiatry i fale?
Wypędzał demony?
Uzdrawiał lunatyków?
Przemienił wodę w wino?
By w to wszystko wierzyć
Człowiek musi wierzyć w cuda!
Człowiek nie może wierzyć w Chrystusa
Jeżeli nie wierzy w cuda –
W jego zmartwychwstanie
I wstąpienie do nieba
On albo jest martwy, albo żyje
A jeżeli żyje –
To jest cud!
I wszystko, co kiedykolwiek czynił, było cudowne.
Uwierzyć w to wszystko
To jest wiara!