RADOŚĆ OJCA

Historia Syna Marnotrawnego jest dobrze znana dlatego nie będę wchodził w szczegóły tej historii. Chcę jednak powiedzieć, że nie dotyczy ona głównie tego zgubionego syna. Jest to raczej historia o radości ojca.

Na pewno ta przypowieść o Synu Marnotrawnym mówi o powrocie (Łukasza 15:11-31), ale nie jest to tylko o tym, że ten syn wreszcie wrócił do domu. Jest to również o tym, co trzymało tego syna w domu. Jest tu mowa o łasce, przebaczeniu i odnowieniu. Przeczytaj jeszcze raz tę historię, a zobaczysz, że nie kończy się ona nawet wtedy, kiedy on wraca – i to jest bardzo ważne.

Co takiego trzyma syna w domu? Jest to świadomość, że jego ojciec raduje się z niego! „Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić.... z muzyką i tańcem” (15:24, 25).

Ojciec nie łajał ani nie potępiał tego marnotrawnego syna, ani nawet nie rozmawiał z nim na temat jego odejścia z domu. Zamiast tego urządził wielką ucztę i zaprosił wszystkich przyjaciół rodziny i sąsiadów. Ten ojciec pragnął powrotu syna do domu i teraz to się spełniło.

Syn Marnotrawny na początku protestował, mówiąc ojcu: „Nie, nie, nie jestem godzien.” Ale jego ojciec to zignorował i polecił, żeby go ubrać w czystą szatę, włożyć mu na palec pierścień i buty na nogi. Teraz wszystko co posiadał ojciec na nowo zostało udostępnione dla syna. I nastąpiła wielka radość, z muzyką, tańcami i ucztowaniem.

Ja wierzę, że to miłość sprowadziła tego syna do domu. Ale radość ojca była tym, co go trzymało w domu! Ten Syn Marnotrawny został z ojcem poprzez prosty akt, że kiedy budził się każdego dnia, to widział, że jego ojciec był zadowolony, że ma go w domu. Ojciec radował się z tego, że ma go przy sobie. Ponad to, wszystko w życiu tego młodego człowieka, co zostało zniszczone przez robactwo, zostało mu przywrócone.

Znam wielu byłych narkomanów, którzy są jak ten Marnotrawny. Skupiają się tylko na tym, co zostało stracone wiele lat temu z powodu tego nałogu: współmałżonek, dzieci, służba. Odczuwają karzącą rękę Pana i to może być godne pożałowania, ale Jezus im mówi w tej przypowieści: „W Moim królestwie nic nie ginie. Poprzez to staniesz się mocniejszy. Teraz jesteś w domu i Moja łaska ci wszystko przywróci w pełni.”