POCIESZYCIEL PRZYSZEDŁ

Jezus nazywa Ducha Świętego „Pocieszycielem”. Znać Ducha Świętego, jako naszego pocieszyciela, to jedno, ale musimy również wiedzieć, jak On nas pociesza, abyśmy mogli odróżnić, która pociecha jest z ciała, a która od Ducha.

Weźmy na przykład brata, który jest przygnębiony w samotności. On modli się o pocieszenie od Ducha Świętego i oczekuje, że to pocieszenie przyjedzie jako uczucie. Właściwie on wyobraża to sobie jako rodzaj nagłego powiewu z nieba, jak duchowy środek uśmierzający ból jego duszy.

Może z tym przyjść odczucie pokoju, ale następnego ranka już tego nie ma. W rezultacie tego on zaczyna wierzyć, że Duch Święty odmówił jego prośbie. Nie, nigdy! Duch Święty nigdy nie pociesza nas poprzez manipulowanie naszymi uczuciami. Jego sposób pocieszania jest inny i jest wyraźnie opisany w Piśmie Świętym. Bez względu na to, jaki to problem, doświadczenie lub potrzeba, Jego służba pocieszania jest wykonywana poprzez przynoszenie prawdy: „Kiedy On [Duch Święty] przyjdzie, wprowadzi was we wszelką prawdę” (Jan 16:13).

Faktem jest, że nasza pociecha wypływa z tego, co wiemy, a nie z tego, co czujemy. Tylko prawda zwycięża uczucia! Służba pocieszania Ducha Świętego zaczyna się od tej fundamentalnej prawdy: Bóg nie jest na ciebie zagniewany. On cię kocha.

„Nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.” (Rzym. 5:5). Greckie znaczenie tego słowa jest tu nawet mocniejsze, niżby sugerowało tłumaczenie, mówiąc, że miłość Boża „wpływa” do naszych serc przez Ducha Świętego.

Trudny do zniesienia ciężar może być spowodowany strachem, wstydem, smutkiem, cierpieniem, pokusami lub zniechęceniem, ale bez względu na powód, potrzebna jest pociecha.

Nagle słyszymy głos, rozlegający się w każdym korytarzu duszy – głos Ducha Świętego – ogłaszający duszy, „Nic nie może odłączyć cię od miłości Bożej”.

Ta prawda – kiedy jej uwierzysz – szybko staje się źródłem wody żywej, która usuwa każdy kamień obrazy. „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. (Jan 14:26)