DUCH ŚWIĘTY JEST TUTAJ

W kościele Times Square śpiewamy z klaskaniem pieśń, która mówi:

Ześlij Go, ześlij Go w dół

Panie, niech Duch Święty zstąpi na dół

Potrzebujemy Go, Panie ześlij Go w dół

Prawda jest taka, że Duch Święty już tu jest. On zstąpił z nieba w dniu Pięćdziesiątnicy i nigdy nie odszedł!

Jezus obiecał, „Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki -Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” (Jan 14:16-17).

Zwróćcie uwagę na stwierdzenie Jezusa: „wy go znacie”. Kiedy niedawno czytałem te słowa, nie mogłem otrząsnąć się z nich. Stwierdziłem, że naprawdę niewiele wiem o Duchu Świętym.

Kościół wiele mówi o Duchu Świętym. Mówimy o napełnieniu Duchem, o życiu i chodzeniu w Duchu, o darach Ducha, o pociesze od Ducha.

Można znać wszystkie doktryny o Duchu Świętym, a Jego nie znać.. Gdybym cię zapytał, „Czy otrzymałeś Ducha Świętego?”, jak byś odpowiedział?

Niektórzy mogliby powiedzieć, „Otrzymałem Ducha, kiedy Jezus mnie zbawił. To Duch Święty poprowadził mnie do królestwa Chrystusa”. Inni by powiedzieli, „Tak, otrzymałem Ducha, ponieważ mówiłem językami i On wszedł do mojego życia. Modlę się w Duchu, a języki są dowodem, że Go otrzymałem”.

Jednak otrzymanie Ducha, to coś więcej, niż jednorazowe przeżycie. Słowo „otrzymać” znaczy „uchwycić się tego, co zostało dane”. Krótko mówiąc, otrzymanie, to pragnienie powiększenia miejsca dla bliższej znajomości tego, kim Duch Święty jest i czego dotyczy Jego służba. Właściwie Duch Święty nie jest przyjęty przez kogoś dopóty, dopóki nie może przejąć całkowitej kontroli nad świątynią tego człowieka.

Paweł pytał Galacjan, „Jak otrzymaliście Ducha? Czy otrzymaliście Go przez wiarę?” Potem stwierdza, „Przez wiarę twierdzicie, że otrzymaliście. Ale czy ta „służba Ducha przez wiarę” stale działa? Czy używacie wiary, by iść głębiej w Duchu?”