RZEKA ŻYCIA

Prorok Ezechiel otrzymał niesamowitą wizję. Pismo Święte mówi, że ręka Boża przeniosła go na wysoką górę, gdzie ukazał mu się mąż, „który z wyglądu wyglądał, jakby był ze spiżu” (Ezechiel 40:3).

Oczywiście ten mąż, to nikt inny, jak sam Chrystus. On przeniósł Ezechiela do drzwi Bożego domu, gdzie dał prorokowi zdumiewającą wizję przyszłości ludu Bożego. Ona objawia, jakie będzie ciało Chrystusa, kiedy zbliżą się czasy końca. „Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku; a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim...” (Ezechiel 47:1)

Obrazy wody w Biblii prawie zawsze reprezentują Ducha Bożego. Ta wizja wyraźnie objawia potężne wylanie Ducha Świętego w czasach ostatecznych. Ta wizja była tak obszerna, że Ezechiel nie mógł jej zrozumieć. Nie mógł wyjaśnić jej znaczenia, tylko ją przekazał. Właściwie, zanim ta wizja się zakończyła, Pan wkroczył i zapytał Ezechiela, „Czy widziałeś to”? Bóg pytał, „Czy zdajesz sobie sprawę z ważności tego, co widzisz? Czy wiesz, o czym mówią te wzbierające wody? Wiem, że to objawienie jest niesamowite i zdumiewające, ale nie chcę, byś przeoczył jej znaczenie. Te wody określają sposób, w jaki wszystko się skończy”.

Prorok Izajasz mógł spojrzeć na tę samą rzekę, którą w tej wizji widział Ezechiel. Ale Izajasz widział jeszcze coś więcej. Według Izajasza, w dniach ostatecznych lud Boży będzie doświadczał wielkiej ochrony przed atakami szatana: „Nie płyną po nich okręty z wiosłami ani nie jeździ po nich okazały statek” (Izajasz 33:21).

Izajasz mówi tu o statkach, gdzie wiosłują niewolnicy. Podaje nam obraz nieprzyjaciela, diabła, który próbuje przypuścić atak na wszystkich, którzy płyną w tej rzece.

Bóg wyjaśnia nam wyraźnie w tych miejscach, że Jego żywe wody są nie do zatrzymania przez szatana. Psalmista świadczy, „Niech okryją się wstydem i hańbą Ci, którzy nastają na życie moje! Niech cofną się i zawstydzą Ci, którzy myślą o zgubie mojej!.... I anioł Pański niech ich rozproszy!.... I anioł Pański niech ich ściga!” (Psalm 35:4-6).