PRZYJDŹ, WYKONAJ SWOJE DZIEŁO WE MNIE

Wierzę, że jeżeli chrześcijanin ma pragnienie do świętego życia – jeżeli pragnie dać Panu wszystko, co ma – to może być tylko jeden powód dla którego nie może się cieszyć błogosławieństwem i wolnością obiecaną przez zamieszkującego Ducha Świętego. Powodem tym jest niewiara. Tak jak Jezus nie mógł dokonywać swoich dzieł tam, gdzie była niewiara, tak samo Duch nie może uczynić nic w naszym życiu, kiedy nie wierzymy.

Konieczne jest, aby każdy naśladowca Jezusa nie oceniał Bożych obietnic według swoich doświadczeń z przeszłości. Jeżeli zdamy się całkowicie na Jego obietnice – wierząc w nie całym sercem, ufając Jemu, że wzmocni naszą wiarę i że Duch stoi za Jego Słowem – to wiemy, że rezultaty należą do Boga. W dniu sądu będziemy mogli stanąć jako wierni. Po prostu nie możemy zrezygnować z naszego pragnienia, aby wejść do Jego obiecanych błogosławieństw.

W moim życiu był taki punkt, kiedy musiałem złożyć moją wieczną przyszłość na Boże obietnice. Postanowiłem zaufać Jego Słowu ryzykując moją własną duszę. Postawiłem takie wyzwanie wszechmogącemu Bogu: „Panie będę wierzył, że dałeś mi Ducha Świętego. Wierzę, że tylko On może mnie uwolnić z każdego łańcucha, który mnie wiąże. Wierzę, że On mnie będzie przekonywał, prowadził i dawał siły do zwycięstwa. Wierzę, że On sprawi, że będę posłuszny Twojemu Słowu. Wierzę też, że On mnie nigdy nie opuści, ani nie pozwoli mi odejść od Ciebie. Nie będę ograniczał Twojego Ducha we mnie. Będę oczekiwał na Niego, wzywał Go i ufał Mu aż do śmierci.”

„I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe! Słuchajcie słowa Pana” (Ezechiel 37:4). mamy robić to, co Pan polecił Ezechielowi – wypowiadać Słowa od Boga.

Mamy przypominać Duchowi Świętemu o Bożych obietnicach dla nas. Mamy Mu powiedzieć: „Duchu Święty, Ojciec niebiański obiecał, że da mi Ciebie w moje serce – ja zawierzyłem tej obietnicy. Będę się poddawał i współpracował, gdyż chcę być święty. Powiedziałeś, że sprawisz to, abym chodził Jego drogami i był posłuszny każdemu Jego Słowu. Nie wiem jak to zaplanować, ale Ty dałeś obietnicę i nie możesz kłamać. To wszystko jest zapisane w Słowie, Duchu Święty. Tak więc przyjdź i wykonuj Swoje dzieło we mnie. Ja oddałem moją duszę tej obietnicy.”