ODZYSKIWANIE WIARY

Mam specjalne słowo dla tych, którzy napotykają niemożliwości. Odzyskanie wiary jest uzależnione od pełniejszego objawienia miłości naszego niebiańskiego Ojca dla nas.

Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, On zbawi! Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, będzie odpoczywał w swojej miłości. Będzie się weselił z ciebie z śpiewem” (Sofoniasza 3:17). To jest chwalebne objawienie niewzruszonej miłości Bożej dla Jego ludu. Pismo mówi, że On odpoczywa i raduje się w swojej miłości do nas!

Hebrajskie słowo przetłumaczone tu jako „odpocznienie” oznacza, że Bóg nie ma żadnej wątpliwości dotyczącej Jego miłości do nas. Inaczej mówiąc, On ustalił, czy utwierdził swoją miłość do nas i nigdy jej nie odejmie. Właściwie jest powiedziane, że Bóg jest usatysfakcjonowany swoją miłością do nas tak, że śpiewa o tym.

Możesz to sobie wyobrazić? W niebie jest manifestowana Boża radość z powodu ciebie. John Owen interpretuje ten fragment w taki sposób: „Bóg pomaga nam zwyciężać z radością.”

Ponadto, Paweł mówi, że wszystko co jest poza boskim porządkiem – wszystko co jest z niewiary i zamieszania – zostaje zmienione poprzez objawienie miłości Bożej. „ Ale objawiła się dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga” (Tytusa 3:4).

W poprzednim wersecie Paweł powiada: „My byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący” (3:3). Inaczej mówiąc, wszystko było w nieładzie. Nasza wiara nie była wiarą zwycięską. Ale okazała się dobroć i miłość Boga, którą Ojciec wylał na nas obficie przez Chrystusa.”

Kiedy Paweł powiada, że „ukazała się” Boża miłość, to używa greckiego słowa, którego podstawowe znaczenie brzmi „nadzwyczajne narzucenie.” Krótko mówiąc, Pan spojrzał na nasze biedne, umęczone dusze, pełne strachu i znaków zapytania i w nadzwyczajny sposób dał nam to objawienie” „Moja miłość ciebie wybawi. Odpoczywaj i rozkoszuj się Moją miłością do ciebie.”

Dziękuję Bogu za ten dzień, kiedy Jego miłość „objawiła się” dla mnie. Nie ma takiej wiary, która by mogła stawić czoła niemożliwościom, chyba że wszystko – każdy problem, każde doświadczenie – jest oddane pod pełną miłości opiekę naszego Ojca. Kiedy moje sytuacje są najgorsze, muszę odpoczywać w prostej wierze.