SZCZEGÓŁOWE WSKAZÓWKI I JASNE DECYZJE

„Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy” (Galacjan 5:25). Inaczej mówiąc: „Jeżeli On mieszka w was, to niech On wami kieruje!”
Chcę wam pokazać co to znaczy chodzić w Duchu. Ja też jeszcze w pełni tam nie doszedłem na tej chwalebnej drodze – ale jestem coraz dalej!

Słyszeliśmy takie wyrażenie „chodzenie w Duchu” w naszym życiu, ale co to naprawdę oznacza? Ja wierzę, że 16 rozdział Dziejów Apostolskich jest jednym z najlepszych przykładów tego co to znaczy chodzić w Duchu Świętym.

Duch Święty daje absolutnie pewne i wyraźnie szczegółowe instrukcje dla tych, którzy chodzą w Nim. Jeżeli chodzisz w Duchu, to nie chodzisz po omacku, a twoje decyzje nie są niepewne.

Pierwsi chrześcijanie nie chodzili po omacku. Byli prowadzeni przez Ducha w każdej decyzji, każdym ruchu, każdym działaniu! Duch mówił do nich i kierował nimi w każdej godzinie ich życia. Nie podejmowali żadnej decyzji bez konsultacji z Nim. Mottem kościoła w Nowym Testamencie było: „Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, co Duch mówi!”

Ja rozpocząłem służbę w Nowym Jorku ponieważ Duch Święty powiedział mi wyraźnie: „Jedź do Nowego Jorku i załóż tam zbór.” Powiedział mi też kiedy mam jechać. Żaden diabeł ani demon nie mógł mnie od tego odciągnąć, ponieważ Duch Święty dał mi szczegółowe instrukcje. Pamiętam kiedy stałem pomiędzy Broadwayem i Siódmą Aleją, płakałem i podnosiłem do góry swoje ręce. Duch Święty powiedział: „na tym terenie ustanowię Swój kościół. Bądź Mi posłuszny Dawidzie. Załóż zbór w Nowym Jorku!” Kościół Times Square Church nie jest przypadkiem. Jest to rezultat jasnych, szczegółowych instrukcji od Ducha Świętego!