PAN NASZYM POKOJEM

Poznanie i wiara w Boży charakter objawiony w Jego imieniach zapewnia wielką ochronę przed atakami wroga. Bóg powiedział przez Ozeasza: „ Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania” (Ozeasz 4:6). Jest tu potężna implikacja. Bóg nam mówi, że posiadanie intymnego poznania Jego natury i charakteru, jakie są objawione w Jego imieniach, jest potężną tarczą przeciwko kłamstwom szatana.

To nas prowadzi do innego imienia naszego Pana: Jahve Shalom. Znajdujemy to imię zapisane w Księdze Sędziów. Tutaj Pan objawił się w postaci anioła (zobacz Sędziów 6:22-24). Co dokładnie oznacza to imię Jahve Shalom? Jako rzeczownik, hebrajskie słowo shalom oznacza „pełnię, zdrowie, dobra materialne.” Oznacza to spełnienie w harmonii z Bogiem i człowiekiem, posiadanie dobrych relacji. Wskazuje też stan odpocznienia – bez niepokoju i posiadanie pokoju zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, odpocznienie zarówno duchowe i emocjonalne. Krótko mówiąc, shalom oznacza spełnienie w życiu czy pracy. A jako czasownik, shalom oznacza być kompletnym czy dokończonym, albo czynić pokój.

Jeszcze raz chcę zapytać: „Co to szczególne imię Boga ma wspólnego ze mną i moim kościołem dzisiaj?”

Na Shalom nie można sobie zasłużyć. Nie możemy otrzymać Bożego shalom dotąd, aż sobie uświadomimy: „To jest poważna sprawa. Mam do czynienia z wszechmogącym Bogiem, który stworzył i podtrzymuje cały wszechświat. Jak mogę dalej traktować Go jako coś, co mi się należy? Dlaczego nadal sprawdzam Jego łaskę, żyję z pożądliwością tak, jakby On był głuchy i ślepy na moje ukryte czyny?Jeżeli tak będzie, to otrzymasz objawienie Jahve Shalom. On przyjdzie do ciebie osobiście jako „Pan pokoju,” i wypełni twojego ducha nadprzyrodzoną siłą do walki z każdym wrogiem. Nie możesz sobie zasłużyć na ten rodzaj pokoju; to jest Boży dar.