W ŚRODKU CUDU

Może teraz jesteś w środku cudu, ale po prostu tego nie widzisz.. Może właśnie czekasz na cud. Jesteś zniechęcony, bo wydaje się, że nic się nie dzieje. Nie widzisz żadnego dowodu ponadnaturalnego działania Bożego w twojej sprawie.

Zauważ, co powiedział Dawid w Psalmie 81: „W niedoli mojej wzywałem Pana I wołałem o pomoc do Boga mego, Z przybytku swego usłyszał głos mój, A wołanie moje doszło uszu jego. Ziemia zadrżała i zatrzęsła się, A posady gór się zachwiały... Buchnął gniew z nozdrzy jego, A ogień pożerający z ust jego zionął.. . I zagrzmiał Pan na niebiosach, A Najwyższy wydał głos swój... Wypuścił strzały swe i rozproszył ich, Wypuścił liczne błyskawice” (Psalm 18:6-9, 13-14).

Musicie być świadomi, że żadne z tych zjawisk nie wystąpiły fizycznie. To wszystko Dawid widział swoimi duchowymi oczyma. Kochani, to jest wiara. Kiedy wierzysz, że Bóg usłyszał twoje wołanie i nie spóźni się, że nie ignoruje twojej prośby. Zamiast tego On po cichu zaczyna twój cud natychmiast, kiedy się modlisz i właśnie teraz dokonuje ponadnaturalnego dzieła w twojej sprawie. To jest prawdziwe wierzenie w cuda, w Jego cudowne, progresywne działanie w naszym życiu.

Dawid rozumiał fundamentalną prawdę, która za tym stoi: „Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, Wyratował mnie, gdyż mię umiłował” (Psalm 18:20). Dawid stwierdził, „Wiem, dlaczego Pan czyni to wszystko dla mnie. To dlatego, że mnie umiłował”.

Ja naprawdę wierzę w natychmiastowe cuda. Bóg ciągle czyni wspaniałe, natychmiastowe cuda w tym świecie. W Mateusza 16:9-11 i Marka 8:19-21, kiedy Jezus przypomina uczniom o cudownym nakarmieniu 5.000 oraz 4.000. mówi do nich i do nas, byśmy zauważali Jego progresywne cuda i ich rolę w naszym własnym życiu dzisiaj.