BOŻE NAJWIĘKSZE ZAINTERESOWANIE

Czym Bóg jest najbardziej zainteresowany wśród tego światowego „zachwiania wszystkiego”? Czy jest to jedno z wydarzeń na Bliskim Wschodzie? Nie. Biblia mówi, że Boże oko jest skierowane na Jego dzieci: „Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, którzy spodziewają się Jego łaski” (Psalm 33:18).

Nasz Pan jest świadomy każdego ruchu każdej żywej istoty na ziemi. Ale Jego wzrok jest skierowany głównie na Jego dzieci. On kieruje Swój wzrok na ich ból i potrzebę każdego członka jego duchowego ciała. Mówiąc prosto, Jego uwaga jest skierowana na to co nas rani.

Aby nam to udowodnić, Jezus powiedział: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie sie raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle” (Mat 10:28). Nawet podczas wielkich wojen światowych Bóg nie jest na pierwszym miejscu skoncentrowany na tyranach. On jest skoncentrowany na każdej okoliczności w życiu Swoich dzieci.

Chrystus mówi w następnym wersecie: „Czy nie sprzedają za grosz dwóch wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego” (Mat 10:29). W czasach Chrystusa wróble były pokarmem biednych i sprzedawano dwa za jeden grosz. Jezus powiedział: „Żadne z tych malutkich stworzeń nie upadnie na ziemię tak, żeby wasz Ojciec w niebie o tym nie wiedział.”

Użycie przez Jezusa słowa „upadnie” w tym wersecie oznacza coś więcej niż śmierć ptaszka. W języku aramejskim oznacza to każdy malutki skok, jaki wykonuje malutki ptaszek.

Chrystus mówi nam: „Oko waszego Ojca jest skierowane na wróbelka nie tylko kiedy on umiera, ale nawet wtedy, kiedy podskakuje na ziemi. Kiedy wróbel uczy się latać, wypada z gniazda i zaczyna podskakiwać na ziemi. Bóg widzi każdy jego wysiłek. Jest zainteresowany każdym szczegółem jego życia.”

Potem Jezus dodaje: „Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli” (10:31). Mówi też: „Nawet wasze włosy na głowie są wszystkie policzone” (10:30). Mówiąc prosto, ten, który stworzył i policzył wszystkie gwiazdy – który monitoruje każdy czyn Imperium Rzymskiego, który trzyma wszystkie galaktyki na ich orbitach – Jego oko jest skierowane na ciebie. Jezus pyta: „Czy wy nie jesteście dla Niego warci dużo więcej?”