JAK WIELKI JEST TWÓJ CHRYSTUS?

„Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.” (Jana 14:14). Pokazujemy miarę naszego Chrystusa po tym, o co prosimy w Jego imieniu. Jest napisane, żebyśmy prosili i spodziewali się wielkich rzeczy. Pokazujemy wielkość Chrystusa poprzez wielkość naszych próśb. Mamy tak mało Chrystusa, bo tak mało prosimy.

Ograniczamy nasze prośby do rzeczy materialnych. To prawda, że mamy przedstawiać nasze potrzeby. Ale proszenie tylko o żywność i dach nad głową jest ograniczaniem naszej wizji Jego wielkości.

Królestwo Boże to: „radość, pokój w Duchu Świętym!” Służymy zwycięskiemu Chrystusowi – jesteśmy zaproszeni do udziału w Jego zwycięstwie. Czy masz radość i pokój w Duchu Świętym? Czy przychodzisz przed Jego tron prosząc o radość i pokój? Czy prosisz Ojca „w imieniu Jezusa”?

Chrystus nie odniósł zwycięstwa dla samego siebie. Uczynił to dla ciebie i dla mnie. Dlatego my z tego korzystamy. Czy prosisz o to, żeby być bardziej podobnym do Chrystusa? Czy prosisz z wiarą w imieniu Jezusa o odpocznienie obiecane w Hebrajczyków?

Bóg oczekuje i pragnie większych próśb. Proszenie „w imieniu Jezusa” jest zaproszeniem do uczestnictwa w wielkiej dobroci Bożej gotowej dla tych, którzy wierzą i proszą o wielkie rzeczy. Proś dzisiaj o więcej ducha radości, nawet w największym doświadczeniu.

Co myślisz na temat tego głodnego tłumu 5000 ludzi w Nowym Testamencie, kiedy Jezus pytał uczniów co robić? Inaczej mówiąc, pokażcie mi swój plan nakarmienia ich. Co można zrobić, żeby rozwiązać ten kryzys? Sprawdzał ich wiarę.

Jezus już dawno miał plan! Kto w tej masie ludzi mógł wymyślić taki plan, żeby ich nakarmić mając pięć bochenków chleba i dwie rybki?

Kochani, Bóg ma przygotowany plan dla każdej sytuacji w waszym życiu. Możesz sobie wyobrażać sposoby jak Bóg by mógł rozwiązać twój kryzys – ale Boże Słowo mówi nam, że ludzki umysł nie jest w stanie poznać Bożych dróg.

Bóg nam nie powie jakie są Jego plany. On nam nawet nie da jakiejś podpowiedzi. On kładzie nacisk na to, żebyśmy wierzyli Jego obietnicom, Jego majestatowi i pamiętali o Jego cudach jakie czynił dla nas w przeszłości. Jego Słowo dla nas jest takie: Wierzcie! Wasz Pan ma przygotowany plan – i On ma moc, aby go wypełnić. On by chciał odsłonić kurtynę i pokazać nam przelotnie Jego niewidzialne drogi – ale nie może.

Wiara jest dowodem, którego nie widać. Nie może być dla nas odpocznienia w ogniu doświadczeń dotąd, aż w pełni uwierzymy, że On stoi w gotowości – aby uczynić to, o czym nawet nam się nie śniło, coś niemożliwego. My mamy tylko uwierzyć, że On wykona to, co obiecał.