BÓG CHCE NAUCZYĆ NAS POZNAWAĆ JEGO GŁOS!

Ci, którzy naprawdę znają Boga, nauczyli się, jak rozpoznawać Jego głos ponad wszystkie inne. On chce, byście byli absolutnie przekonani, że On chce z wami rozmawiać – by mówić wam o rzeczach, których nigdy nie widzieliście ani nie słyszeliście przedtem.

Niedawno Pan pokazał mi, że ja jeszcze nie jestem pewien odnośnie Jego głosu mówiącego do mojej duszy. Tak, ja wiem, że On mówi że Jego owce muszą znać głos swojego Mistrza. Ale ja wątpiłem w moje możliwości usłyszenia go. Poświęcałem cały mój czas na „sprawdzanie” głosu, który słyszałem. Jeżeli było to zbyt wielkie albo zbyt tajemnicze dla mnie, wtedy myślałem, „To nie może być Bóg”. Prócz tego, diabeł też może mówić. Ciało również mówi, ale też i duchy zwodnicze. Docierają do nas cały czas różne głosy. Jak mogę znać głos Boży?

Wierzę, że tym, którzy chcą słyszeć głos Boży, potrzebne są trzy rzeczy:

1. Musisz mieć niezachwianą pewność, że Bóg chce do ciebie mówić. Musisz być w pełni o tym przekonany. On jest Bogiem, który naprawdę mówi. Bóg chce, byś znał Jego głos, byś mógł wypełniać Jego wolę. To, co Bóg mówi, nigdy nie wychodzi poza granice Pisma Świętego. Nie musisz być ordynowany, ani mieć tytułu doktora, by rozumieć Jego głos. Wszystko, czego potrzebujesz, to serce, które mówi, „Wierzę, że Bóg chce do mnie mówić”.
2. Musisz mieć czas ciszy i społeczności. Musisz chcieć zamknąć się sam na sam z Bogiem i odciąć się od wszystkich innych głosów. To prawda, że Bóg mówi do nas przez cały dzień. Ale kiedykolwiek On chciał zbudować coś w moim życiu, Jego głos docierał do mnie tylko wtedy, kiedy odtrąciłem wszystkie inne głosy, prócz Jego.
3. Musisz prosić z wiarą. Nie otrzymamy niczego od Boga (włącznie ze słyszeniem Jego głosu), jeżeli naprawdę nie uwierzymy, że On może przekazać nam Jego myśli i pomoże nam zrozumieć Jego doskonałą wolę.

Jezus powiedział, „Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona?” (Łuk. 11:11-12). Inaczej mówiąc, „Jeżeli prosisz Ojca w niebie o słowo – o wyraźne prowadzenie, o Bożą korektę lub szczególną potrzebę – to czy nawet przez chwilę możesz pomyśleć, że zamiast tego przyjdzie diabeł i okłamie cię?”

Bóg nas nie okłamuje! On nie pozwoli, by diabeł nas okłamał. Kiedy Bóg mówi, za tym idzie pokój! Tego pokoju szatan nie może podrobić. Jeżeli jesteś w miejscu ciszy i odpocznienia, przekonany, że Bóg może mówić do ciebie, to masz pewność, której nic nie może zmienić. Możesz przychodzić do Boga tysiące razy i otrzymasz to samo słowo – bo to jest prawda.