CZY OGRANICZAMY BOŻĄ MOC I JEGO OBIETNICE?

Uważam, że obecnie ograniczamy Boga przez nasze zwątpienia i niewiarę. Pismo Święte mówi o Izraelu, „Ustawicznie kusili Boga i zasmucali Świętego Izraela.” (Psalm 78:41). Izrael odwrócił się od Boga w niewierze.

My ufamy Bogu w większości dziedzin naszego życia, ale nasza wiara zawsze ma granice i ograniczenia. Mamy co najmniej jedną małą sferę, którą blokujemy, kiedy nie wierzymy, że Bóg się o to zatroszczy. Na przykład wielu czytelników modliło się o uzdrowienie mojej żony Gwen. Ale często, kiedy chodzi o uzdrowienie ich męża, żony, syna lub córki, to ograniczają Boga..

Ja najbardziej ograniczam Boga jeżeli chodzi o uzdrowienie. Modliłem się o fizyczne uzdrowienie wielu ludzi i widziałem, jak Bóg czynił cuda. Ale jeżeli chodzi o moje własne ciało, ograniczam Boga. Boję się pozwolić Mu, by był moim Bogiem. Stosuję lekarstwa albo udaję się do lekarzy, zanim jeszcze zacznę modlić się o siebie. Nie chcę tu powiedzieć, że pójście do lekarza jest złe, ale czasami pasuje do mnie określenie o tych, „którzy nie szukali Pana, ale lekarzy (2 Kronik 16:12).

Pytam was: Czy modlicie się, by Bóg zburzył mury w Chinach lub na Kubie – ale jeżeli chodzi o zbawienie własnej rodziny, nie macie ani trochę wiary? Myślicie, „Chyba Bóg tego nie chce. Mój najbliższy jest trudnym przypadkiem. Wydaje się, że w tej sprawie Bóg mnie nie słyszy”. Jeżeli to prawda, to nie szukasz Go, jako Boga. Nie znasz Jego dróg. Bożym pragnieniem jest „uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy” (Efez. 3:20).

Bóg powiedział do mnie, „Dawidzie, związałeś mi ręce, skrępowałeś mnie. Jak mogę cię uzdrowić, jeżeli nie wierzysz, że Ja chcę? Twoje wątpliwości przeszkadzają Mi, bym był dla ciebie Bogiem. Nie znasz mnie, jeżeli nie wiesz, że Ja bardziej chcę ci dać, niż ty chcesz otrzymać.”

Izrael stale szemrał, „Czy Bóg może...? Tak, On zrobił dla nas przejście przez Morze Czerwone, ale czy On też może dać nam chleb?” Bóg dał im chleb. Właściwie, to zastawił dla nich stół na pustyni. „Ale czy może dać nam wodę?” On dał im wodę ze skały. „Ale czy może dać nam mięso?” On dał im mięso z nieba. „Ale czy może nas wybawić od nieprzyjaciół?” Ciągle, raz za razem Bóg troszczył się o nich w różnych dziedzinach i wybawiał ich. A jednak ci ludzie przez czterdzieści lat mówili, „Czy Bóg może...? Czy Bóg może...?

Kochani, powinniśmy mówić, „Bóg może! Bóg może!” On tak czynił i będzie czynił nadal! Bóg może i chce czynić wszystko, o co prosimy i w czym Mu wierzymy.