BÓG ROZKOSZUJE SIĘ TOBĄ

Duch Święty dał Dawidowi objawienie, które jest kluczem do uwolnienia. Dawid mógł powiedzieć, Powód, dlaczego Bóg uwolnił mnie od wszystkich moich wrogów – od wszystkich smutków i mocy piekła jest taki, że jestem dla Niego cenny. Mój Bóg rozkoszuje się mną!” „Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, Wyratował mnie, gdyż mię umiłował” (Psalm 18:20). Czy potrzebujesz uwolnienia od pożądliwości, pokus lub doświadczeń? Od problemów mentalnych, duchowych, emocjonalnych lub fizycznych? Klucz do twojego zwycięstwa jest w tym wierszu. Bóg cię kocha. Jesteś dla Niego cenny!

W Pieśniach nad Pieśniami Pan mówi o Swojej oblubienicy, „Jakże jesteś piękna i jakże pełna wdzięku, miłości przerozkoszna!” (Pieśń Sal. 7:6). Trzy hebrajskie słowa w tym wierszu są synonimami: piękna, pełna wdzięku i przerozkoszna. Te słowa określają myśli Jezusa do Jego oblubienicy. On patrzy na nią i mówi, „Jak piękna, słodka i rozkoszna jesteś. Jesteś dla mnie drogocenna, moja miłości”. W odpowiedzi oblubienica się szczyci, „Ja należę do mojego miłego i ku mnie zwraca się jego pożądanie” (7:11). Oznacza to, „On chodzi za mną z rozkoszą. Goni za mną, bo jestem dla niego cenna”. Te same myśli są w Psalmach, „Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją, Którzy ufają łasce jego” (Psalm 157:11). „Bo Pan upodobał sobie lud swój, Pokornych ozdabia zbawieniem!” (149:4).

Mogę próbować przekonać was, że Bóg ma w was upodobanie, mówiąc wam, „Jesteś drogocenny dla Pana”. Wy możecie pomyśleć, „To miłe, ale to jest tylko myśl”. Nie! Ta prawda jest czymś więcej, niż miłą myślą. Jest to klucz do twojego uwolnienia z każdej walki, która rozgrywa się w twojej duszy. Jest to tajemnica wejścia do odpocznienia, które Bóg obiecał. Dopóki tego nie pojmiesz – póki nie stanie się to fundamentem prawdy w twoim sercu – nie będziesz w stanie sprostać doświadczeniom życia.

Izajasz miał objawienie Bożej miłości do nas. Prorokował, „ Izraelu, nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś! Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię” (Izajasz 43:1-2).

Izajasz nie mówił o fizycznym ogniu lub powodzi. Mówił o tym, przez co ludzie przechodzą duchowo i umysłowo. W tym czasie Izrael był w niewoli; ich powodzie, to były doświadczenia, ich ogień, to pokusy, ich rzeki, to próby. To wszystko były ataki szatana, by zniszczyć i pokonać lud Boży. Słowa Izajasza, to poselstwo o czystym miłosierdziu dla Izraela. Ludzie ci byli w niewoli z powodu własnej głupoty. Ale Bóg posłał do nich proroka ze skruszonym sercem, który powiedział, „Bóg chce, bym wam powiedział, że należycie do Niego”.

Może właśnie teraz jesteś w środku wirujących wód. Może czujesz się przygnieciony doświadczeniami lub pokusami, które chcą cię pochłonąć. Musisz zrozumieć na przykładach z Biblii, że Bóg nie zawsze ucisza wzburzone wody. Nie zawsze zapobiega, by powodzie czy ogień nie przyszły. Ale obiecuje: „Ja pójdę przez to wszystko z tobą. Ta okoliczność czy doświadczenie cię nie zniszczy. To cię nie pokona, a więc idź dalej. Przejdziesz na drugą stronę ze Mną!”