CZY NADAL WIERZYSZ?

Niedawno miałem niezwykłe przeżycie, kiedy rozmawiałem z Panem. Jego spokojny cichy głos zapytał mnie: „Czy ty nadal wierzysz?”

„Czy wierzysz, że nadal ciebie kocham bezwarunkowo – że teraz prowadzi cię Duch Święty – że zebrałem każdą wylaną przez ciebie łzę – że jesteś teraz w tym miejscu, w tym czasie w doskonałej woli Bożej?

„Czy wierzysz, że nadal wszystko współpracuje ku dobremu dla tych, którzy Mnie miłują – że słyszę twoje modlitwy, nawet wtedy, gdy nie masz słów, aby je wypowiedzieć, kiedy wszystko wydaje się ciemne i jesteś przybity – kiedy strach ogarnia twój umysł i duszę – kiedy wydaje się, że zamknąłem przed tobą niebo?

„Dawidzie, czy nadal wierzysz, że Ja karmię wszystko co żyje: ryby w morzu, bydło, ptaki, wszystkie pełzające stworzenia? Czy nadal wierzysz, że Ja liczę każdy włos na twojej głowie – że wiem o każdym ptaszku, który upadnie na ziemię? Czy naprawdę w to wierzysz?

„Czy nadal wierzysz – kiedy śmierć przychodzi do twoich najbliższych? Czy nadal wierzysz w to, o czym świadczyłeś, że Ja daję pociechę i siłę, aby stawić czoła nawet śmierci?

„Czy nadal wierzysz, że ciebie kocham – przebaczam wszystkie grzechy twojej przeszłości, obecne – i że przebaczę wszystkie grzechy w przyszłości, jeżeli odpoczniesz i zaufasz Mi? Czy wierzysz, że Ja rozumiem, kiedy szatan wysyła przeciwko tobie swoich posłańców, żeby zaszczepić kłamstwo, wątpliwości, bluźnierstwo, strach, rozpacz?

„Czy nadal wierzysz, że jesteś na Mojej dłoni – że jesteś cenniejszy niż złoto dla twojego Zbawiciela – że życie wieczne jest twoją przyszłością – że nie ma takiej siły, która by mogła ciebie wyrwać z Mojej ręki – że Ja nadal odczuwam każdą niemoc i ucisk, jakie ty znosisz? Czy nadal wierzysz, że te rzeczy są prawdą?”

Moja odpowiedź brzmi zdecydowanie TAK! Tak Panie, nadal wierzę w to wszystko i jeszcze więcej – dużo więcej!

Przeczytaj cały Psalm 103 i zapytaj siebie: „Czy ja nadal w to wierzę? We wszystko?”