ROZPRAW SIĘ ZE SWOIM STRACHEM I NIEWIARĄ

Izrael popadł w bałwochwalstwo. Ale ich podstawowym grzechem była niewiara, z której wynikał wszelki strach! Bóg posłał do nich proroka, żeby wyjawił ich podstawowy grzech.

Prorok powiedział im w wielu słowach: „Spójrzcie na siebie – gromada żebraków, kryjących się, która boi się stanąć i walczyć. Wy już się poddaliście. Ale macie historię Bożego wybawienia! On dał waszym ojcom wielkie zwycięstwa, kiedy Mu zaufali. On obiecał też, że was wyrwie, a pomimo tego wy Mu nie wierzycie!” (Zobacz Sędziów 6:7-10).

Wielu chrześcijan jest przestraszonych, że diabeł ich zniszczy. Boją się, że popełnią błąd, albo wrócą do swoich grzechów i diabeł zrobi z nimi co zechce. Jest to jednak kłamstwo z czeluści piekła! Biblia powiada, że nie musisz się bać, kiedy kroczysz przez życie!

Kiedy trzymamy się strachu, to staje się to zaraźliwe. Wszyscy wokół ciebie się zarażają! Kiedy Gedeon zebrał swoją armię, to Bóg mu powiedział, żeby odesłał do domów każdego bojaźliwego żołnierza: „Kto się boi, niech zawróci i odejdzie ... wtedy zawróciło dwadzieścia dwa tysiące” (Sędziów 7:3).

Bóg mówi to samo słowo do Swojego kościoła dzisiaj. Pyta: „Dlaczego się boicie? Dlaczego grzeszycie w ten sposób, że nie ufacie Mi, że dam wam zwycięstwo w waszym życiu? Obiecałem pokonać każdą moc demoniczną, która wystąpi przeciwko wam!”

Ojciec Gedeona, Joasz stawiał posągi Baala i bogini Aszery, robione z wielkich kamieni. Rozumował tak: „Baal dał Midianitom moc nad nami, to może, jeżeli będziemy oddawać pokłon ich bogu, to nam da moc.” Ludzie przychodzili z daleka, żeby tam oddawać pokłon, włączając w to Midianitów i Moabitów; to była potężna twierdza demoniczna w Izraelu!

Bóg powiedział do Gedeona: „Nie wybawię Izraela dotąd, aż pozbędziecie się tego bałwana, który stoi między nami. Odrzućcie go – zburz go!” Tak więc w środku nocy Gedeon „wziął dziesięciu mężów spośród swoich sług i uczynił tak, jak mu powiedział Pan” (Sędziów 6:27). Wziął wołu i liny, żeby zburzyć Baala i Aszerę!

Bóg przekazuje kościołowi dzisiaj takie samo poselstwo, jakie dał Gedeonowi: „Chcę wam pomóc – ale nie mogę, jeżeli Mi nie ufacie. Jesteście pełni strachu. Zanim będę mógł was wybawić, będziecie musieli zburzyć warownię tego grzechu!” „Odłóżcie wszelki ciężar i grzech, który was usidla” (Hebr. 12:1). Musimy zburzyć wszelkie warownie strachu i grzechu!

Gedeon zburzył demoniczne warownie przy pomocy silnego wołu. Ale my otrzymaliśmy broń o wiele potężniejszą, niż miał Gedeon (zobacz 2 Kor. 10:4,5).

Zwycięstwo przychodzi poprzez modlitwę z wiarą. To nie oznacza zimnej, pustej modlitwy, ale modlitwę w Duchu, modlitwę, która wierzy, że Bóg odpowie. „ W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu” (Efezjan 6:18).