ON JUŻ ZAPEWNIŁ ZAOPATRZENIE

Kiedy Bóg nas powołuje do jakiejś szczególnej pracy, to On już zapewnił zaopatrzenie we wszystko, czego potrzebujemy, żeby to zadanie wykonać.

„ A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę” (2 Kor. 9:8).

Ten werset nie jest tylko nadzieją – to jest obietnica! Rozpoczyna się od słów: „Bóg jest władny!”

Bóg nie jest zainteresowany jedynie tym, żeby zaspokoić twoją potrzebę. On zawsze chce ci dać więcej niż potrzebujesz. To oznacza obfitość – powiększające się, super obfite zaopatrzenie!

„Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy” (Efezjan 3:20).

Pomyśl o tym, co tu jest obiecane: Kiedy jesteś przybity i zmęczony i wydaje ci sie, że już nie możesz iść dalej, Bóg jest w stanie ożywić cię tak, że będziesz miał wszystko, czego potrzebujesz – zawsze, w każdej możliwej sytuacji.

To tak, jak gdyby Pan mówił: „Słuchajcie wszyscy pasterze! Słuchajcie wszyscy, którzy wiernie uczęszczacie do mojego domu i pracujecie w modlitwie, uwielbieniu i wstawiennictwie! Chcę wam dać obfitość siły, nadziei, radości, pokoju, odpocznienia, finansów, zachęty, mądrości. Właściwie chcę, żebyście mieli ponad miarę tego, czego potrzebujecie – zawsze!”

Bóg nigdy nie chciał, żebyśmy byli duchowymi żebrakami, ubogimi w rzeczy od Pana. Wręcz przeciwnie, obfitujący sługa jest to taki, który cieszy się objawieniem wszystkich wielkich obietnic, jakie Bóg przygotował dla niego! Potem postępuje zgodnie z tymi obietnicami poprzez wiarę!

„Ale jak napisano, Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże” (1 Kor. 2:9).

Parafrazując: „Nasi ojcowie nie mogli nawet zacząć rozumieć tych wszystkich wielkich rzeczy, jakie Bóg przygotował! Nie przyszło im nigdy na myśl, ani do ich wyobraźni. Ale my nie mamy powodu, aby być ślepymi odnośnie tych rzeczy i nie wiedzieć co jest dla nas. Nasze oczy muszą widzieć, nasze uszy muszą słyszeć i musi to wstąpić do naszego serca i umysłu – ponieważ my jesteśmy ludem, dla którego Bóg to przygotował! Duch Święty nam to objawił!”

Rzeczywiście Biblia mówi, żebyśmy prosili Go o takie objawienie. Paweł pisał: „Myśmy otrzymali Ducha, który jest od Boga, żebyśmy poznali to, co nam Bóg dał darmo... czego naucza Duch Święty .. i co jest rozpoznawane duchowo” (w. 12-14).

Uważam, że większość chrześcijan nie przyjęła szczerze mocy tych obietnic Bożych! Czytaliśmy je wiele razy, ale pozostają one dla nas martwą literą. Nie uchwyciliśmy się ich i nie powiedzieliśmy: „Panie, objaw mi co dla mnie przygotowałeś! Otwórz mój umysł i mojego ducha na twoje źródła. Twoje Słowo mówi, że muszę poznać te rzeczy, które zostały mi darmo dane, żebym mógł się ich uchwycić dla Twojej chwały!”