BOŻA MIŁOŚĆ JEST NAM PRZEKAZYWANA TYLKO PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA

Według Jana, cała miłość Boga jest w Chrystusie. "A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli...(Jan 1:16). Jak otrzymaliśmy miłość Ojca? Przez przebywanie w Chrystusie.

Możesz zapytać, co jest tak ważne w poznaniu tego, że miłość Boża jest nam przekazywana przez Chrystusa? Jaki to ma wpływ na nasze codzienne życie?

Jak miłość Boża wpływa na nasze życie? Musimy patrzeć na Chrystusa, jako przykład. Jezus już nam powiedział, że Ojciec miłuje nas tak samo, jak umiłował Swojego Syna. Jaki zatem wpływ na Jezusa miała miłość Ojca?

"Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje..." (1 Jan 3:16). Tu jest owoc Bożej miłości w Jezusie. On dał siebie na ofiarę za innych. Druga połowa tego wiersza mówi nam, jaki cel ma w naszym życiu miłość Boża. Czytamy, "...i my winniśmy życie oddawać za braci". Boża miłość prowadzi nas do tego, byśmy oddawali swoje ciała, jako ofiarę żywą.

Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, co to znaczy oddać swoje życie za braci i siostry? Jan nie mówi o tym, że mamy stać się męczennikami w obcych krajach. Nie mówi o oddawaniu swoich organów. Nie mówi też, że mamy zająć miejsce jakiegoś skazanego kryminalisty na krześle elektrycznym. Taką ofiarę złożył tylko Chrystus. Jedynym chrześcijaninem, który może przynieść życie i nadzieję braciom, jest ten, który umarł – umarł dla tego świata, dla siebie, swojej pychy i ambicji.

Taki "umarły" chrześcijanin pozwolił Duchowi Świętemu zrobić duchowy remanent w jego duszy, bo widzi zepsucie i bezbożność w swoim sercu. Dlatego ochotnie idzie do ołtarza Bożego, wołając, Panie, przepal mnie, weź to wszystko" Wie, że tylko będąc oczyszczonym krwią Chrystusa, może przynosić życie swoim braciom.