CHODZENIE W CHWALE

Jedną z rzeczy, która może nas zachować w tych trudnych czasach, jest zrozumienie Bożej chwały. Może to z początku brzmieć, jako wzniosły i niedościgniony pomysł, który najlepiej zostawić teologom. Ale ja jestem przekonany, że temat Bożej chwały ma bardzo realną, praktyczną wartość dla każdego wierzącego. Jeżeli to pojmiemy, to otwieramy drzwi do zwycięskiego życia!

Chwała Boża jest objawieniem natury i istoty naszego Pana. Możecie przypomnieć sobie ze Starego Testamentu, jak Mojżesz otrzymał dosłowne objawienie chwały Boga. Przedtem Pan wysłał Mojżesza tylko ze słowami "JA JESTEM" Jednak Mojżesz chciał wiedzieć coś więcej o Bogu, dlatego prosił, "Panie, pokaż mi Twoją chwałę".

Bóg odpowiedział, biorąc Mojżesza na bok, w rozpadlinę w skale. Potem, jak mówi Pismo, objawił się Mojżeszowi w całej Swojej chwale (patrz 2 Mojż. 34:6-7). Bóg chce, byśmy poznali Jego chwałę przez objawienie Jego wielkiej miłości do człowieka. To właśnie pokazał Mojżeszowi.

Wierzę, że ten urywek jest absolutnie konieczny do zrozumienia, kim jest nasz Pan. Często, kiedy myślimy o chwale Pana, myślimy o Jego majestacie i splendorze, Jego mocy i panowaniu, albo jakiejś manifestacji w Jego ludzie. To wszystko może być rezultatem zobaczenia chwały Bożej, ale to nie jest chwała, według której On chce, byśmy Go poznali. Pan zawsze czeka, by pokazać nam Jego chwałę, przebaczyć nam, ogarnąć nas Swoim miłosierdziem i odnowić nas dla Siebie samego.

Objawienie chwały Bożej ma potężny wpływ na tych, którzy to otrzymali i modlą się o zrozumienie.. Do tego momentu Mojżesz widział Pana, jako Boga prawa i gniewu. On drżał ze strachu przez obecnością Pana, wołając do Niego i błagając o miłosierdzie dla Izraela. To było podstawą Jego relacji twarzą w twarz z Panem.

Teraz, kiedy Mojżesz zobaczył chwałę Bożą, już nie bał się Pana. Zamiast tego był pobudzony do oddania Mu czci: "I pochylił się Mojżesz śpiesznie aż do ziemi, złożył pokłon" (2 Mojż. 34:8). Zobaczył, że Bóg był nie tylko grzmotem, błyskawicami i przeszywającym głosem trąby, co powodowało, że się bał. Wprost przeciwnie, Bóg był miłością i Jego natura, to dobroć i miłosierdzie!

Czy widzisz tu tą niesamowitą prawdę, którą Pismo Święte objawia? Prawdziwe oddawanie czci rodzi się w sercach, które są zachwycone wizją Bożej, niezasłużonej miłości do nas. Jest to oparte na objawieniu, że Bóg daje nam Swoją dobroć, miłosierdzie i gotowość przebaczenia.. Tak więc, mamy Boga czcić w duchu i w prawdzie, a nasze uwielbianie musi być oparte na tej wielkiej prawdzie o Nim.

Jeżeli otrzymamy objawienie Bożej chwały, nasze uwielbianie musi się zmienić. Dlaczego? Zobaczenie Jego chwały zmienia nasz sposób życia! To wpływa na nasz wyraz twarzy, nasze zachowanie i przemienia nas z chwały w chwałę, czyniąc nas bardziej do Niego podobnymi. Każde nowe objawienie Jego miłości przynosi nadnaturalną zmianę.