PRAWDZIWA SPOŁECZNOŚĆ

Wielu chrześcijan mówi o intymności z Panem, chodzeniu z Nim. Ale nie możemy mieć prawdziwej społeczności z Bogiem, jeżeli nie otrzymamy w naszych sercach pełnego objawienia Jego miłości, łaski i miłosierdzia.

Społeczność z Bogiem składa się z dwóch rzeczy:

1. Przyjęcia miłości Ojca, i2. Odwzajemniania tej miłości.

Można spędzać wiele godzin w modlitwie, mówić Panu jak bardzo Go kochamy, ale to nie jest społeczność. Jeżeli nie przyjąłeś Jego miłości, to nie miałeś społeczności z Nim. Nie możesz dzielić intymności z Panem, jeżeli nie jesteś bezpieczny w Jego miłości do ciebie.

Wiem, że kiedy przychodzę do mojego Pana, to nie przychodzę do twardego, gniewnego, wymagającego Ojca. On nie czeka na mnie z rozgniewanym obliczem, i gotowym do uderzenia kijem. On mnie nie śledzi i nie czeka na moje potknięcie, żeby mógł powiedzieć: „Złapałem cię!”

Nie, ja przychodzę do Ojca, który objawił mi się jako czysta, bezwarunkowa miłość. On jest uprzejmy i delikatny, pełny łaski i miłosierdzia i pragnie dźwigać moje ciężary i troski. Wiem, że nigdy mnie nie odrzuci, kiedy zwracam się do Niego.

Dlatego mam przychodzić do Jego przedsionków z uwielbieniem i wdzięcznością, gdyż jestem wdzięczny za to kim jest mój Bóg. On się troszczy o wszystko, co mnie dotyczy! (Zobacz Psalm 100).

Prorok Sofoniasz mówi coś o niewiarygodnej miłości Boga do nas. Pisze tak: „ Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, On zbawi! Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość. Będzie się weselił z ciebie tak, jak się weselą w święta” (Sofoniasz 3:17).

Ten werset mówi nam dwie ważne rzeczy o tym, jak Pan nas kocha:

1. Bóg odpoczywa w Swojej miłości do swojego ludu. W języku hebrajskim ten zwrot: „Będzie odpoczywał w Swojej miłości” oznacza: „Będzie milczał z powodu Swojej miłości.” Bóg mówi właściwie tak: Znalazłem swoją prawdziwą miłość i jestem zupełnie usatysfakcjonowany! Nie muszę szukać gdzieś indziej, bo nie mam żadnej skargi. Jestem zupełnie spełniony w tej relacji i nie cofnę swojej miłości. Moja miłość jest sprawą zdecydowaną!”2. Bóg czerpie wielką przyjemność ze Swojego ludu. Sofoniasz składa świadectwo: „On raduje się z ciebie ze śpiewem.” Inaczej mówiąc: „Boża miłość do ciebie jest tak wielka, że wkłada w jego usta pieśń!”

Radować się oznacza „mieć radość i rozkosz.” Jest to zewnętrzne wyrażenie wewnętrznego zadowolenia. Jest to również najwyższe wyrażenie miłości. Hebrajskie słowo, jakiego używa Sofoniasz, a które jest przetłumaczone jako „radować się” ma tutaj znaczenie ”podskakiwać jak ktoś, kto jest ogarnięty radosną ekstazą.”

Czy możesz wyobrazić sobie twojego niebiańskiego Ojca, który jest tak w tobie zakochany, że podskakuje z radości na samą myśl o tobie? Czy możesz przyjąć Jego słowo, że On ciebie ukochał przed stworzeniem świata, przed stworzeniem człowieka, zanim sie jeszcze urodziłeś? Czy możesz przyjąć to, że On ciebie kochał nawet po tym, kiedy Adam upadł w grzech i stał się Jego nieprzyjacielem?